Pärnu politseijaoskond ootab kaasa lööma uuringus, mille eesmärk on selgitada välja ja kaardistada ebaturvalised ja probleemsed paigad Pärnu linnas.

Küsitlusele vastajad saavad ohukohtade märkimisega ja nende kirjeldamisega aidata muuta Pärnu linna turvalisemaks.
Küsimustik on loodud Google Drive`i keskkonnas ja koosneb kuuest küsimusest. Vastamine võtab aega viis kuni 15 minutit.

Vastuseid ootab politsei 30. juunini.

Kõik vastused on anonüümsed, neid ei seostata vastaja isikuandmetega ega analüüsita üksikvastajate, vaid üldiste sotsiaaldemograafiliste näitajate/sihtrühmade kaupa (vanus, elukoht).

KÜSITLUS

Raido Pruul
piirkonnapolitseinik
ennetus- ja menetlustalitus
Politsei-ja Piirivalveamet
444 6465; 5323 1906
raido.pruul[at]politsei.ee