Omavalitsus Pärnu linn

Pärnu linn on avalik-õiguslik juriidiline isik, keda esindavad Pärnu linnavolikogu, volikogu esimees, Pärnu linnavalitsus ning linnapea või nende poolt volitatud esindajad. Volikogu on kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu, valitsus volikogu poolt moodustatav täitevorgan.

1. novembril 2017 jõustus Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa valla ühinemine ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn.
» Linna koosseisus on moodustatud kolm osavalda: Audru osavald, Paikuse osavald ja Tõstamaa osavald.
» Omavalitsus tegutseb Pärnu linna põhimääruse alusel 
» Omavalitsuse sümboolikana on kasutusel Pärnu linna sümboolika

» Õigusaktid (korrad, eeskirjad jne) kehtivad uute, ühtsete õigusaktide vastuvõtmiseni edasi sellel territooriumil, kus nad olid enne ühinemist kehtestatud (nt Audru valla õigusaktid Audru osavalla territooriumil, Pärnu linna õigusaktid Pärnu territooriumil jne). St, et õigusaktid on seotud valla/linna kui territooriumiga, mitte valla/linnavalitsuse kui asutusega. 

» Üleminekuperiood. Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil kujundatakse välja uus valitsemis- ja haldamiskorraldus. Muudatused viiakse sisse sammhaaval, ümberkorraldusteks on aega 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteni.


03.07.2017

Tänasel, 3. juuli istungil kinnitas linnapea Romek Kosenkranius käesoleva aasta viis loomestipendiumi stipendiaati. Haridus- ja kultuuriosakonnale saabus tähtajaks 23 stipendiumi taotlust, mille hindamiseks moodustatud komisjon otsustas üksmeelselt eraldada viis loomestipendiumi.

Loomestipendium eraldati:
- tuntud Pärnu fotograaf- ja kunstiõpetajale Andres Adamsonile, fotoprojekti „Pärnu 100 kodukonda“ teostamiseks. Adamson pildistab 100 erinevat Pärnu kodu koos perekondlike tegevuste ja traditsioonidega. Raamat ja näitus kutsuvad hoolima oma riigist, väärtustama kodu ja perekonda.

- teenekale spordiajakirjanikule Enn Hallikule, 3-köitelise Pärnumaa spordiajaloo teose koostamiseks ja kirjutamiseks. Tegemist on ülevaadet andva koguteosega, mis ei ole faktikogumik, vaid isikulugudest ja põnevatest juhtumustest pikitud väljaanne.

- noorele maalikunstnikule ja illustraatorile Fred Kotkasele, kes elab ja töötab hetkel Pärnus. Loob EV 100 kunstiprogrammi raames toimuva maalinäituse tarvis 15 maalist koosneva sarja „Eesti pidu“, mida eksponeeritakse esmalt Pärnus, seejärel Tartus ja Viljandis.

- Pärnu Koidula Gümnaasiumi õpetaja-, viiuldaja- ja heliloojale Indrek Palule. Stipendium on 30-minutilise heliteose loomiseks orelile ja elektriviiulile. Heliloojat inspireerivad kaks konkreetset orelit – üks neis Pärnu Kontserdimajas ja teine Eliisabeti kirikus.

- Pärnust pärit ja alates 2016. aastast taas Pärnus elavale kaasaegse tantsu koreograaf-, tantsija- ja tantsuõpetajale Külli Roosnale. Stipendium on mõeldud sügavuti minevaks tööprotsessiks rahvusvahelise tantsuetenduse „Prime Mover“ loomisel ja väljatoomisel Pärnus koostöös Endla Teatriga.

Loomestipendiumite eesmärk on Pärnu linnas elavate või tegutsevate loovisikute tegevuse toetamine ja väärtustamine. Erinevalt kultuuriprojektide toetustest, antakse loomestipendiume üksikisikule loovisikule, kes elab või tegutseb Pärnus või Pärnu heaks ja soovib luua teost, mis rikastab nimelt Pärnu kultuuripilti.

Lisainformatsioon:
Ela Tomson
Pärnu linnavalitsus
haridus-ja kultuuriosakonna juhataja asetäitja
444 8242
ela.tomson[at]lv.parnu.ee


pindalakokku
Omavalitsuse territoorium

Uue omavalitsuse territoorium moodustub Audru, Paikuse ja Tõstamaa valla ning Pärnu linna territooriumide summana ja piir kulgeb mööda ühinenud omavalitsuste välispiiri. 

Omavalitsuse, mille nimi on PÄRNU LINN, pindala on 858,07 km2
» Pärnu linna kui asula suurus ei muutu, selle pindala on endiselt 33,15 km2

Omavalitsuse koosseisu kuuluvad asulad

1 linn: Pärnu linn
2 alevikku: Audru ja Tõstamaa
2 alevit: Paikuse ja Lavassaare
49 küla, sh Manija saar

Külad:
» Audru osavallas: Ahaste, Aruvälja, Eassalu, Jõõpre, Kabriste, Kihlepa, Kõima, Kärbu, Lemmetsa, Liiva, Lindi, Liu, Malda, Marksa, Oara, Papsaare, Põhara, Põldeotsa, Ridalepa, Saari, Saulepa, Soeva, Soomra, Tuuraste ja Valgeranna küla
» Paikuse osavallas: Põlendmaa, Seljametsa, Silla, Tammuru ja Vaskrääma küla
» Tõstamaa osavallas: Alu, Ermistu, Kastna, Kavaru, Kiraste, Kõpu, Lao, Lõuka, Manija, Männikuste, Peerni, Pootsi, Päraküla, Rammuka, Ranniku, Seliste, Tõhela, Tõlli ja Värati küla

Omavalitsuses elanikke 51 877 

01.10.2018
» Pärnu linnas: 40 772
» Audru osavallas 5 892 (sh Audru alevikus 1 465 ja Lavassare alevis 455)
» Paikuse osavallas 3 955 (sh Paikuse alevis 3 054)
» Tõstamaa osavallas 1 258 (sh Tõstamaa alevikus 467)

01.01.2018 - 51 649
» Pärnu linnas: 40 664
» Audru osavallas 5 796 (sh Audru alevikus 1 443 ja Lavassare alevis 450)
» Paikuse osavallas 3 914 (sh Paikuse alevis 3 007)
» Tõstamaa osavallas 1 287 (sh Tõstamaa alevikus 474)

Elanike arv ühinemisel 31.10.2017 -  51 655
» Audru vallas 5 861
» Paikuse vallas 3 938
» Pärnu linnas 40 558
» Tõstamaa vallas 1 298 

Vaata lisaks: 
» Pärnu linna elanike arv
» Seoses ühinemisega muutusid postiaadressid.