Omavalitsus Pärnu linn

Pärnu linn on avalik-õiguslik juriidiline isik, keda esindavad Pärnu linnavolikogu, volikogu esimees, Pärnu linnavalitsus ning linnapea või nende poolt volitatud esindajad. Volikogu on kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu, valitsus volikogu poolt moodustatav täitevorgan.

1. novembril 2017 jõustus Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa valla ühinemine ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn.
» Linna koosseisus on moodustatud kolm osavalda: Audru osavald, Paikuse osavald ja Tõstamaa osavald.
» Omavalitsus tegutseb Pärnu linna põhimääruse alusel 
» Omavalitsuse sümboolikana on kasutusel Pärnu linna sümboolika

» Õigusaktid (korrad, eeskirjad jne) kehtivad uute, ühtsete õigusaktide vastuvõtmiseni edasi sellel territooriumil, kus nad olid enne ühinemist kehtestatud (nt Audru valla õigusaktid Audru osavalla territooriumil, Pärnu linna õigusaktid Pärnu territooriumil jne). St, et õigusaktid on seotud valla/linna kui territooriumiga, mitte valla/linnavalitsuse kui asutusega. 

» Üleminekuperiood. Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil kujundatakse välja uus valitsemis- ja haldamiskorraldus. Muudatused viiakse sisse sammhaaval, ümberkorraldusteks on aega 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteni.


21.07.2017

23.–28. juulini toimub Pärnus kuuendat korda Martensi rahvusvahelise õiguse suveülikool, mis toob Pärnusse mitmed rahvusvahelise õiguse tipud.

Sel aastal osaleb suveülikoolis 31 tudengit Eestist, Armeeniast, Hiinast, Horvaatiast, Saksamaalt, Slovakkiast, Suurbritanniast, Tšehhist, Valgevenest ja Venemaalt.

Martensi suveülikooli asutaja ja juhataja, Tartu Ülikooli rahvusvahelise õiguse professor Lauri Mälksoo sõnul on oluline, et Eesti tudengid, kel puudub võimalus õppida rahvusvahelist õigust välismaal, saaksid kõrgeimal tasemel õpingute kogemuse suveülikooli saabuvate välisüliõpilaste keskel ning rahvusvaheliste tippude käe all. Samuti tutvustakse välisülikoolide esindajatele Tartu ülikooli õppekvaliteeti, meie pädevust selles valdkonnas ning Eestit ja siinseid võimalusi.

Mälksoo sõnas, et suveülikooli keskseks teljeks on algusest peale olnud võrdlev pilk rahvusvahelisele õigusele. Nii juhendavadki üliõpilasi õppejõududena sel aastal tunnustatud teadlased ja praktikud, nagu näiteks Genfi Ülikooli professor Laurence Boisson de Chazournes, õigusajaloo ja Venemaa ekspert William E. Butler Pennsylvania State University'st USAs, eestlasest rahvusvahelise humanitaarõiguse ekspert Dr Rain Liivoja Melbourne'i Ülikoolist ja rahvusvahelise investeerimisõiguse ekspert, advokaat Ilja Ratshkov Moskvast.

Esmaspäeval, 24. juulil algusega kell 17.00 toimub Pärnu Keskraamatukogus Tartu Ülikooli rahvusvahelise õiguse vanemuurija Dr Merilin Kivioru ingliskeelne avalik loeng teemal „Usuvabadus. Kas ohustatud inimõiguste liik?". Kõik huvilised on kuulama oodatud. Peale loengut toimub linnavalitsuse vastuvõtt (kutsetega) suveülikoolis osalejatele. Tervitussõnad ütleb abilinnapea Rainer Aavik.

Professor Mälksoo sõnul oli Pärnus sündinud ja hiljem Venemaa juhtivaks rahvusvahelise õiguse eksperdiks tõusnud Pärnu aukodanik Friedrich Fromhold Martens (1845-1909) tõenäoliselt kõige tuntum Ida-Euroopaga seostatav ekspert rahvusvahelise õiguse ajaloos.

Alates eelmisest aastast toetab Martensi suveülikooli Eesti Ameerika fond, eesotsas hr Ago Ambrega.
Täpsem info loengute ja esinejate kohta.

Lisainfo:
Lauri Mälksoo
TÜ rahvusvahelise õiguse professor
503 7171
lauri.malksoo[at]ut.ee


pindalakokku
Omavalitsuse territoorium

Uue omavalitsuse territoorium moodustub Audru, Paikuse ja Tõstamaa valla ning Pärnu linna territooriumide summana ja piir kulgeb mööda ühinenud omavalitsuste välispiiri. 

Omavalitsuse, mille nimi on PÄRNU LINN, pindala on 858,07 km2
» Pärnu linna kui asula suurus ei muutu, selle pindala on endiselt 33,15 km2

Omavalitsuse koosseisu kuuluvad asulad

1 linn: Pärnu linn
2 alevikku: Audru ja Tõstamaa
2 alevit: Paikuse ja Lavassaare
49 küla, sh Manija saar

Külad:
» Audru osavallas: Ahaste, Aruvälja, Eassalu, Jõõpre, Kabriste, Kihlepa, Kõima, Kärbu, Lemmetsa, Liiva, Lindi, Liu, Malda, Marksa, Oara, Papsaare, Põhara, Põldeotsa, Ridalepa, Saari, Saulepa, Soeva, Soomra, Tuuraste ja Valgeranna küla
» Paikuse osavallas: Põlendmaa, Seljametsa, Silla, Tammuru ja Vaskrääma küla
» Tõstamaa osavallas: Alu, Ermistu, Kastna, Kavaru, Kiraste, Kõpu, Lao, Lõuka, Manija, Männikuste, Peerni, Pootsi, Päraküla, Rammuka, Ranniku, Seliste, Tõhela, Tõlli ja Värati küla

Omavalitsuses elanikke 51 877 

01.10.2018
» Pärnu linnas: 40 772
» Audru osavallas 5 892 (sh Audru alevikus 1 465 ja Lavassare alevis 455)
» Paikuse osavallas 3 955 (sh Paikuse alevis 3 054)
» Tõstamaa osavallas 1 258 (sh Tõstamaa alevikus 467)

01.01.2018 - 51 649
» Pärnu linnas: 40 664
» Audru osavallas 5 796 (sh Audru alevikus 1 443 ja Lavassare alevis 450)
» Paikuse osavallas 3 914 (sh Paikuse alevis 3 007)
» Tõstamaa osavallas 1 287 (sh Tõstamaa alevikus 474)

Elanike arv ühinemisel 31.10.2017 -  51 655
» Audru vallas 5 861
» Paikuse vallas 3 938
» Pärnu linnas 40 558
» Tõstamaa vallas 1 298 

Vaata lisaks: 
» Pärnu linna elanike arv
» Seoses ühinemisega muutusid postiaadressid.