20.09.2017

Kolmapäeval, 27. septembril kell 15.00
kuulutatakse Pärnu Rannahotellis välja Pärnu rannaala visioonivõistlustööde tulemused. 

Palume kavandite autoritel osaleda nimekaartide avamisel ja võitjate väljakuulutamisel!

Pärnu Linnavalitsus koostöös Eesti Arhitektide Liiduga korraldas rannaala visioonivõistluse parima arhitektuurse ja funktsionaalse lahenduse saamiseks Pärnu rannaala ja selle lähiümbruse linnaruumile. Konkursile laekus kuus kavandit, mille seast valis kümneliikmeline žürii välja viis tööd märksõnadega:
„Uide“
„Laulev Liiv“
„Lähemale“
„Asfalt sulas linnas“
„Peliloo“

Võistluse preemiafond on kokku 20 000 eurot, millest esimene preemia on 8000 eurot, teine preemia 6000 eurot ja kolmas 4000 eurot. Lisaks antakse välja kaks 1000 eurost ergutuspreemiat.

Võistluse korraldamise eesmärk on laiendada Pärnu keskranna ala Pärnu jõeni, pikendada rannapiirkonna kasutushooaega ja suurendada rannapiirkonna kasutusvõimalusi. Võistlusala hõlmas üldkasutuses (avalikku) Pärnu keskranna ala alates Pärnu jõe vasakkaldast kuni Kanali tänava pikenduseni, osaliselt Rannaparki ja Rannaniidu looduskaitseala.

Vaata lisaks: Pärnu rannaala visioonivõistlus

Lisainformatsioon:
Henri Eessalu
linnaarhitekt
 444 8348
henri.eessalu[at]lv.parnu.ee