20.09.2017

Ettevõtlustoetuse eesmärgiks on tugevdada Pärnu linnas tegutsevate ettevõtete konkurentsivõimet ning seeläbi elavdada linna ettevõtlust.

Ettevõtlustoetus on suunatud eksperdi kaasamiseks toote- ja teenusearenduse nõustamisel, toote- ja teenusearendusprojektide koostamiseks, eksperdi kaasamiseks tehnoloogiaalaseks nõustamiseks, ekspordiplaanide koostamiseks, turu- ja tasuvusuuringute läbiviimiseks, tööalasteks täiendkoolitusteks, koolitusvisiitideks, messide külastamiseks ja nendel osalemiseks.

Toetussumma alammäär on 1000 eurot ja ülemmäär 5000 eurot ühe taotleja kohta kalendriaastas. Taotluse eelarves peab olema näidatud omafinantseering, mille suurus on vähemalt 30% projekti kogumahust. Projekt tuleb ellu viia 12 kuu jooksul alates toetuse eraldamise otsusest. Toetuste eraldamise otsustab ekspertkomisjoni ettepanekul linnavalitsus oma korraldusega hiljemalt 25. oktoobriks 2017. Toetus makstakse välja peale projektitegevuste elluviimist.

Pärnu Linnavalitsus on ettevõtlustoetust pakkunud alates 2012. aasta sügisest.

Vaata lisaks: Ettevõtlustoetus

Lisainformatsioon:
Aare Raev
ettevõtluse arengu peaspetsialist
444 8360
aare.raev[at]lv.parnu.ee