Omavalitsus Pärnu linn

Pärnu linn on avalik-õiguslik juriidiline isik, keda esindavad Pärnu linnavolikogu, volikogu esimees, Pärnu linnavalitsus ning linnapea või nende poolt volitatud esindajad. Volikogu on kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu, valitsus volikogu poolt moodustatav täitevorgan.

1. novembril 2017 jõustus Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa valla ühinemine ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn.
» Linna koosseisus on moodustatud kolm osavalda: Audru osavald, Paikuse osavald ja Tõstamaa osavald.
» Omavalitsus tegutseb Pärnu linna põhimääruse alusel 
» Omavalitsuse sümboolikana on kasutusel Pärnu linna sümboolika

» Õigusaktid (korrad, eeskirjad jne) kehtivad uute, ühtsete õigusaktide vastuvõtmiseni edasi sellel territooriumil, kus nad olid enne ühinemist kehtestatud (nt Audru valla õigusaktid Audru osavalla territooriumil, Pärnu linna õigusaktid Pärnu territooriumil jne). St, et õigusaktid on seotud valla/linna kui territooriumiga, mitte valla/linnavalitsuse kui asutusega. 

» Üleminekuperiood. Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil kujundatakse välja uus valitsemis- ja haldamiskorraldus. Muudatused viiakse sisse sammhaaval, ümberkorraldusteks on aega 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteni.


6. oktoober 2017

Täna, 6. oktoobril kuulutati välja konkursi "Kuldne Oaas 2017" võitjad ja Pärnu linna 2017. aasta ettevõte.

Konkurss „Kuldne Oaas“ selgitas välja Pärnu linna parimad ettevõtted viies kategoorias: parim restoran, parim kohvik, aasta uus tegija, parima teenindusega ettevõte ning parim meelelahutuse või vaba aja veetmise koht. „Kuldne Oaas 2017“ võitjad selgusid Pärnu linnaelanike ja -külaliste arvamusavalduste põhjal.

2017. aasta parima restorani tiitli pälvis Villa Wesseti restoran. Teise koha saavutas Steffani Pizzarestoran ja kolmanda koha Rannahotelli restoran. Parimaks kohvikuks nimetati MUM Café. Teine koht kuulub Supelsakstele ja kolmanda koha Pärnu kohvikute hulgast sai Mahedik.

Aasta uue tegija kategoorias läks võit Mack Bar-B-Que Beachclubile. Teise koha vääriliseks hinnati vastajate poolt Aara kohvik ja kolmandale kohale Pärnu Vana Turg (uuendus). 

Parima teenindusega ettevõte linnas on uus tulija Mack Bar-B-Que Beachclub rannarajoonis. Teisele kohale tuli Steffani Pizzarestoran, kolmandale Villa Wesseti restoran. Parim meelelahutuse või vaba aja veetmise koht on ööklubi Sugar, talle järgnevad Apollo kino ja Puhvet A.P.T.E.K.

Pärnu linna 2017. aasta ettevõtteks tunnistati Henkel Makroflex AS.

Konkursi "Kuldne Oaas" ja aasta ettevõtte auhinnad andis üle Pärnu linnapea Romek Kosenkranius.

Vaata lisaks: Kuldne oaas

Anu Juurma-Saks
avalike suhete teenistuse juhataja
Pärnu Linnavalitsus
Suur-Sepa 16, 80098
444 8226
anu.juurma-saks[at]lv.parnu.ee


pindalakokku
Omavalitsuse territoorium

Uue omavalitsuse territoorium moodustub Audru, Paikuse ja Tõstamaa valla ning Pärnu linna territooriumide summana ja piir kulgeb mööda ühinenud omavalitsuste välispiiri. 

Omavalitsuse, mille nimi on PÄRNU LINN, pindala on 858,07 km2
» Pärnu linna kui asula suurus ei muutu, selle pindala on endiselt 33,15 km2

Omavalitsuse koosseisu kuuluvad asulad

1 linn: Pärnu linn
2 alevikku: Audru ja Tõstamaa
2 alevit: Paikuse ja Lavassaare
49 küla, sh Manija saar

Külad:
» Audru osavallas: Ahaste, Aruvälja, Eassalu, Jõõpre, Kabriste, Kihlepa, Kõima, Kärbu, Lemmetsa, Liiva, Lindi, Liu, Malda, Marksa, Oara, Papsaare, Põhara, Põldeotsa, Ridalepa, Saari, Saulepa, Soeva, Soomra, Tuuraste ja Valgeranna küla
» Paikuse osavallas: Põlendmaa, Seljametsa, Silla, Tammuru ja Vaskrääma küla
» Tõstamaa osavallas: Alu, Ermistu, Kastna, Kavaru, Kiraste, Kõpu, Lao, Lõuka, Manija, Männikuste, Peerni, Pootsi, Päraküla, Rammuka, Ranniku, Seliste, Tõhela, Tõlli ja Värati küla

Omavalitsuses elanikke 51 877 

01.10.2018
» Pärnu linnas: 40 772
» Audru osavallas 5 892 (sh Audru alevikus 1 465 ja Lavassare alevis 455)
» Paikuse osavallas 3 955 (sh Paikuse alevis 3 054)
» Tõstamaa osavallas 1 258 (sh Tõstamaa alevikus 467)

01.01.2018 - 51 649
» Pärnu linnas: 40 664
» Audru osavallas 5 796 (sh Audru alevikus 1 443 ja Lavassare alevis 450)
» Paikuse osavallas 3 914 (sh Paikuse alevis 3 007)
» Tõstamaa osavallas 1 287 (sh Tõstamaa alevikus 474)

Elanike arv ühinemisel 31.10.2017 -  51 655
» Audru vallas 5 861
» Paikuse vallas 3 938
» Pärnu linnas 40 558
» Tõstamaa vallas 1 298 

Vaata lisaks: 
» Pärnu linna elanike arv
» Seoses ühinemisega muutusid postiaadressid.