Omavalitsus Pärnu linn

Pärnu linn on avalik-õiguslik juriidiline isik, keda esindavad Pärnu linnavolikogu, volikogu esimees, Pärnu linnavalitsus ning linnapea või nende poolt volitatud esindajad. Volikogu on kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu, valitsus volikogu poolt moodustatav täitevorgan.

1. novembril 2017 jõustus Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa valla ühinemine ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn.
» Linna koosseisus on moodustatud kolm osavalda: Audru osavald, Paikuse osavald ja Tõstamaa osavald.
» Omavalitsus tegutseb Pärnu linna põhimääruse alusel 
» Omavalitsuse sümboolikana on kasutusel Pärnu linna sümboolika

» Õigusaktid (korrad, eeskirjad jne) kehtivad uute, ühtsete õigusaktide vastuvõtmiseni edasi sellel territooriumil, kus nad olid enne ühinemist kehtestatud (nt Audru valla õigusaktid Audru osavalla territooriumil, Pärnu linna õigusaktid Pärnu territooriumil jne). St, et õigusaktid on seotud valla/linna kui territooriumiga, mitte valla/linnavalitsuse kui asutusega. 

» Üleminekuperiood. Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil kujundatakse välja uus valitsemis- ja haldamiskorraldus. Muudatused viiakse sisse sammhaaval, ümberkorraldusteks on aega 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteni.


02.11.2017

Novembri esimesel päeval sai avalöögi Läti turule suunatud kampaania "Spaapuhkus Pärnus," mille eesmärk on kutsuda lõunanaabreid Pärnusse lõõgastuma. Kampaania raames näidatakse Pärnu spaapuhkust läbi eksootilise prisma, kommunikeerides lõunamaiseid ohte, mille pärast Pärnus ei pea muretsema.

Kampaania taustaks on asjaolu, et Põhjamaised inimesed nagu lätlased kipuvad eriti talvisel ajal puhkusele lõunasse. Lõunamaa päikesepaiste on ahvatlev, kuid peidab endas ka ohtusid eksootilistest kõhutõbedest haikaladeni. Sihtkoha kampaanias näidatakse, et eksootilist puhkust ilma ebameeldivate üllatusteta saab nautida ka Pärnu spaades.

Kampaania planeerimise aluseks oli asjaolu, et Riia turu potentsiaal on Pärnu jaoks suurem, kui Eesti turul. Pärnu jaoks olulisel sihttuturul Tallinnas on elanikke 440 tuhat ja Riias 724 tuhat, ehk Riia turu suurus on 60% suurem kui meie pealinnas. Oluline on ka Riia lähedus Pärnule - kui Tallinnast sõidab Pärnusse 2 tundi, siis Riiast 2,5 tundi, mis on vaid poole tunni võrra rohkem.

Pärnu linna arenguteenistuse juhataja Anneli Lepa sõnul räägib Pärnu kasuks tõsiasi, et siinsed spaad on väga heal tasemel ja väärivad esile tõstmist. “Riias on analoogseid spaahotelle vähe ning enamus Riia elanike spaakülastusi tehakse Jurmalasse. Selles tarbijakäitumises näeme Pärnu jaoks suurt potentsiaali. Eesti turul on spaad ise aktiivsed ja kasutavad enda turundamiseks mitmeid kergesti kättesaadavaid kanaleid, kuid välisturule suunatud kampaaniaid on kasulik korraldada ühiselt. Planeeritud ühiskampaaniaga soovime suurendada nii Pärnu kui ka osalevate ettevõtete nähtavust Läti turul," selgitas linnavalitsuse arenguteenistuse juhataja Anneli Lepp.

Läti turule suunatud kampaania kestab 31. jaanuarini. Pärnu sihtkoha turunduskampaania peamiseks eesmärgiks on tutvustada Pärnut meie lähinaabritele, kui sobiva kauguse- ning paljude puhkamisvõimalustega sihtkohta spaapuhkuseks ning suurendada seeläbi Pärnu külastatavust madalhooajal.
Kampaaniat toetab Pärnu linnavalitsuse ning siinsete spaa-, majutus- ja toitlustusettevõtete kõrval ettevõtluse arendamise sihtasutus. Kampaania pakkumised on leitavad veebilehelt www.visitparnu.com/spa.

Lisainfo:
Kadi Elmeste
Projektijuht
515 7869
kadi[at]turismiturundus.com
www.visitparnu.com/spa

Orvika Reilend
Pärnu Linnavalitsuse turismi peaspetsialist
orvika.reilend[at]lv.parnu.ee

spaa

pindalakokku
Omavalitsuse territoorium

Uue omavalitsuse territoorium moodustub Audru, Paikuse ja Tõstamaa valla ning Pärnu linna territooriumide summana ja piir kulgeb mööda ühinenud omavalitsuste välispiiri. 

Omavalitsuse, mille nimi on PÄRNU LINN, pindala on 858,07 km2
» Pärnu linna kui asula suurus ei muutu, selle pindala on endiselt 33,15 km2

Omavalitsuse koosseisu kuuluvad asulad

1 linn: Pärnu linn
2 alevikku: Audru ja Tõstamaa
2 alevit: Paikuse ja Lavassaare
49 küla, sh Manija saar

Külad:
» Audru osavallas: Ahaste, Aruvälja, Eassalu, Jõõpre, Kabriste, Kihlepa, Kõima, Kärbu, Lemmetsa, Liiva, Lindi, Liu, Malda, Marksa, Oara, Papsaare, Põhara, Põldeotsa, Ridalepa, Saari, Saulepa, Soeva, Soomra, Tuuraste ja Valgeranna küla
» Paikuse osavallas: Põlendmaa, Seljametsa, Silla, Tammuru ja Vaskrääma küla
» Tõstamaa osavallas: Alu, Ermistu, Kastna, Kavaru, Kiraste, Kõpu, Lao, Lõuka, Manija, Männikuste, Peerni, Pootsi, Päraküla, Rammuka, Ranniku, Seliste, Tõhela, Tõlli ja Värati küla

Omavalitsuses elanikke 51 877 

01.10.2018
» Pärnu linnas: 40 772
» Audru osavallas 5 892 (sh Audru alevikus 1 465 ja Lavassare alevis 455)
» Paikuse osavallas 3 955 (sh Paikuse alevis 3 054)
» Tõstamaa osavallas 1 258 (sh Tõstamaa alevikus 467)

01.01.2018 - 51 649
» Pärnu linnas: 40 664
» Audru osavallas 5 796 (sh Audru alevikus 1 443 ja Lavassare alevis 450)
» Paikuse osavallas 3 914 (sh Paikuse alevis 3 007)
» Tõstamaa osavallas 1 287 (sh Tõstamaa alevikus 474)

Elanike arv ühinemisel 31.10.2017 -  51 655
» Audru vallas 5 861
» Paikuse vallas 3 938
» Pärnu linnas 40 558
» Tõstamaa vallas 1 298 

Vaata lisaks: 
» Pärnu linna elanike arv
» Seoses ühinemisega muutusid postiaadressid.