Sotsiaalministeerium
28.12.17

2018. aastal on lapsetoetuse suurus pere esimese ja teise lapse kohta 55 eurot ning 1. märtsist 2018 makstakse kolmikute ja enamaarvuliste mitmike toetust, mis on 1000 eurot kuus ühele vanemale kuni laste 18-kuuseks saamiseni. Kümned tuhanded inimesed pääsevad kiiremini arsti juurde.

Täpsem info muutuvate toetuste ja hüvitiste ning uute teenuste kohta Sotsiaalministeeriumi veebilehel