MTÜ Pärnumaa Spordiliit 
11.01.2018


Hea Pärnumaa spordiorganisatsiooni esindaja!

Pärnumaa Spordiliit on maakondliku spordikalendri koostamise koordineerija ning haldaja. Käesolevaga teatame, et ettevalmistused 2018. aasta kalendri koostamiseks on alanud ning siinkohal loodame Teiegi panusele.

Kalendrisse on oodatud sündmuste info, mida soovite avalikkusele tutvustada. Tegemist ei pea oleme vaid võistlustega ning kalender katab liikumisharrastuse kajastamist laiemaski plaanis - lisaks matkad ja ka näiteks spordivaldkonna tähtsamad koolitused, foorumid jms. Kindlasti on kalendris oma sündmustega olemine suurepäraseks võimaluseks tasuta turundustegevuseks, sest seal sisalduva info võtavad aluseks nii meedia- kui ka kohaliku omavalitsuse üksused, spordihuvilised jt. asjaosalised.

Korrektselt täidetud andmetega kalendrit ootame 20. jaanuariks.
- Kalendripõhi

Andmete kogumist jätkame sealt edasi jooksvalt ja aastaringselt, ent sel juhul jääb sõnumi mõju tagasihoidlikumaks.  
Kui soovite andmeid esitada peale 20. jaanuari, kasutage palun sama blanketti ning edastage see mailile info[at]psl.ee.

Pöörame tähelepanu, et kuupäevadeta sündmusi ei arvestata ning kalendrisse ei kanta. Lisaks ei tasu infot esitada kindla teadmisega, et kuupäev võib muutuda. Nii saame tagada kvaliteedi ning andmete õigsuse ja asjakohasuse. Juhul, kui siiski muudate juba kalendris olevat kuupäeva, teeme muudatuse vaid Teie poolt laekunud tagasiside põhjal.

Maakonna spordikalendrit puudutab ka 1. jaanuarist muutuvad Spordiseadus ja Tulumaksuseadus. Kuna uuest aastast hakatakse maksuvabalt hüvitama vabatahtlikena tegutsevate spordikohtunike teatud liiki kulusid, peab maksuvabastust saav spordiorganisatsioon olema oma üritusega ka alaliidu või piirkondlike spordiorganisatsioonide ürituste kalendris. See on eraldi oluline teema, millest üksikasjaliselt informeerin uues aasta alguses.

Kalendri koostamist rahastab Pärnumaa Spordiliit koostöös mitmete partneritega.


Vahur Mäe
MTÜ Pärnumaa Spordiliit | Projektijuht
info[at]psl.ee
447 9744, 56608 532
skype: vahurmae

www.psl.ee