12.01.2018

Eile, 11. jaanuaril kogunenud osavallakogu valimiskomisjoni koosolekul moodustati Audru, Paikuse ja Tõstamaa osavallakogud.

Osavallakogu moodustamisel lähtuti põhimõtetest, et liikmeks võib olla isik, kelle püsiv elukoht on volikogu valimispäeval rahvastikuregistri järgi osavalla territooriumil ning sinna kuuluvad vaid endise valla territooriumilt volikogusse valitud isikud.

Ülejäänud kohad osavallakogus jaotusid volikogusse kandideerinud isikute vahel vastavalt rahvastikuregistri järgi antud territooriumi elanikelt saadud häälte arvule, olenemata sellest, kas isik kandideeris volikogusse üksikkandidaadina, erakonna või valimisliidu nimekirjas. Võrdse häälte arvuga isikute suhtes otsustati, kes saab osavallakogu liikmeks, liisu heitmise teel.

Audru osavallakogu liikmeteks kinnitati Mati Sutt, Jaanus Põldmaa, Eino Ojandu, Kai Oraste, Merle Lillak, Ülle Runnel, Ado Kirsi, Toomas Aaviste, Marge Tuul, Maia Penu, Viktor Iljin, Rita Kurgu, Jekaterina Kuru, Toomas Rehe, Sirje Suurevälja.

Paikuse osavallakogu liikmeteks kinnitati Heldur Paulson, Marika Valter, Ardo Aasa, Alar Laneman, Mait Talvoja, Kristjan Õunpuu, Aivar Ild, Annika Põltsam, Tarmo Vanamõisa, Valter Landing, Eero Rändla, Oliver Kikas, Raiko Hiis.

Tõstamaa osavallakogu liikmeteks kinnitati Toomas Rõhu, Madis Veskimägi, Tõnu Salu, Mark Soosaar, Karoliine Kask, Anu Randmaa, Mati Lehola.

Osavallakogud on planeeritud kokku kutsuda tuleval nädalal- Audru osavallakogu 16. jaanuaril, Tõstamaa 17. jaanuaril ja Paikuse 18. jaanuaril.

» Valimiskomisjoni koosoleku protokoll
» Audru osavallakogu moodustamine (valimiskomisjoni 11. 01.2018 otsus nr 1)
» Paikuse osavallakogu moodustamine (valimiskomisjoni 11. 01.2018 otsus nr 2)
» Tõstamaa osavallakogu moodustamine (valimiskomisjoni 11. 01.2018 otsus nr 3) 


Lisainformatsioon:
Tiina Roht
linnasekretär
Suur-Sepa 16, 80098
444-8222
tiina.roht[at]lv.parnu.ee