Montravius Adams Womens Jersey  Pärnu linn - Muudatused liikluskorralduses seoses Eesti Vabariigi juubeliaasta sündmustega Pärnus

Omavalitsus Pärnu linn

Pärnu linn on avalik-õiguslik juriidiline isik, keda esindavad Pärnu linnavolikogu, volikogu esimees, Pärnu linnavalitsus ning linnapea või nende poolt volitatud esindajad. Volikogu on kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu, valitsus volikogu poolt moodustatav täitevorgan.

1. novembril 2017 jõustus Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa valla ühinemine ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn.
» Linna koosseisus on moodustatud kolm osavalda: Audru osavald, Paikuse osavald ja Tõstamaa osavald.
» Omavalitsus tegutseb Pärnu linna põhimääruse alusel 
» Omavalitsuse sümboolikana on kasutusel Pärnu linna sümboolika

» Õigusaktid (korrad, eeskirjad jne) kehtivad uute, ühtsete õigusaktide vastuvõtmiseni edasi sellel territooriumil, kus nad olid enne ühinemist kehtestatud (nt Audru valla õigusaktid Audru osavalla territooriumil, Pärnu linna õigusaktid Pärnu territooriumil jne). St, et õigusaktid on seotud valla/linna kui territooriumiga, mitte valla/linnavalitsuse kui asutusega. 

» Üleminekuperiood. Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil kujundatakse välja uus valitsemis- ja haldamiskorraldus. Muudatused viiakse sisse sammhaaval, ümberkorraldusteks on aega 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteni.


16.02.2018

23. veebruaril on kella 11.00-20.00 seoses Eesti Vabariigi 100. aastapäeva sündmustega liikluskorraldus Pärnus oluliselt ümber korraldatud.

Reedel, 23. veebruaril kell 15.30 toimub Alevi kalmistul Vabadussõjas võidelnute auks pidulik tseremoonia. Sellele järgneb rongkäik, mis liigub mööda Riia maanteed Kuninga tänava põhikooli ette.
» Riia mnt (kesklinnast kuni Mere tänavani) on liiklusele suletud 12.00-17.00
» Liinibussid sõidavad 14.00-17.00 mõlemas suunas marsruudil: Vanapargi - Suur-Jõe - Mere tänav.

Kell 17.00 toimub Kuninga tänava põhikooli ees Eesti Vabariigi loojatele pühendatud mälestusmärgi „Ajahetk“ avamine.
» Kuninga tänav (Ringi ja Aia tänavate vahelisel lõigul) on suletud 11.00-20.00. 

Kesklinna piirkond on liikluseks suletud 12.00-20.00
» Piirkond hõlmab: Vanapargi tänavat, Hospitali tänavat (Pikk tn kuni Pühavaimu tn), Ringi tänavat (Pikk tn kuni Kuninga tn) ja Aia tänavat (Pikk tn kuni Võimlemise tn)
» Lisaks on suletud Karja tänav (lõigul Suur-Sepa tn kuni Vanapargi tn)
» Kesklinnast väljuval suunal sõidavad linnaliinibussid marsruudil: Akadeemia - Lõuna - Pühavaimu - Supeluse - Tammsaare pst. 
» Linna siseneval suunal sõidavad bussid marsruudil: Tammsaare pst. - Supeluse - Pühavaimu - Ringi - Vee tänav.

Bussiliinide graafikus võib esineda muudatusi. Täpsem info selgub järgmise nädala alguses.

Kogu liiklus on korraldatud ajutiste liikluskorraldusvahenditega. Palume inimestel jälgida ajutisi liiklusmärke, mis reguleerivad parkimiskorraldust, ümbersõitu ning sissesõidukeelde!
Parkimist keelavad ajutised liiklusmärgid paigaldatakse piirkonda alates 22. veebruari hommikust. Vajadusel teisaldatakse keelualas parkivad autod.

Võimalusel palume kasutada ühistransporti, kuna parkimiskohtade arv kesklinnas on piiratud. Vabandame ebamugavuste pärast!

Gerli Kõiv 
kommunikatsioonispetsialist
Pärnu Linnavalitsus
Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu
444 8225
gerli.koiv[at]parnu.ee

Liiklusskeem (pildil klikates avaneb suur kaart)
EV100 liiklus

pindalakokku
Omavalitsuse territoorium

Uue omavalitsuse territoorium moodustub Audru, Paikuse ja Tõstamaa valla ning Pärnu linna territooriumide summana ja piir kulgeb mööda ühinenud omavalitsuste välispiiri. 

Omavalitsuse, mille nimi on PÄRNU LINN, pindala on 858,07 km2
» Pärnu linna kui asula suurus ei muutu, selle pindala on endiselt 33,15 km2

Omavalitsuse koosseisu kuuluvad asulad

1 linn: Pärnu linn
2 alevikku: Audru ja Tõstamaa
2 alevit: Paikuse ja Lavassaare
49 küla, sh Manija saar

Külad:
» Audru osavallas: Ahaste, Aruvälja, Eassalu, Jõõpre, Kabriste, Kihlepa, Kõima, Kärbu, Lemmetsa, Liiva, Lindi, Liu, Malda, Marksa, Oara, Papsaare, Põhara, Põldeotsa, Ridalepa, Saari, Saulepa, Soeva, Soomra, Tuuraste ja Valgeranna küla
» Paikuse osavallas: Põlendmaa, Seljametsa, Silla, Tammuru ja Vaskrääma küla
» Tõstamaa osavallas: Alu, Ermistu, Kastna, Kavaru, Kiraste, Kõpu, Lao, Lõuka, Manija, Männikuste, Peerni, Pootsi, Päraküla, Rammuka, Ranniku, Seliste, Tõhela, Tõlli ja Värati küla

Omavalitsuses elanikke 51 877 

01.10.2018
» Pärnu linnas: 40 772
» Audru osavallas 5 892 (sh Audru alevikus 1 465 ja Lavassare alevis 455)
» Paikuse osavallas 3 955 (sh Paikuse alevis 3 054)
» Tõstamaa osavallas 1 258 (sh Tõstamaa alevikus 467)

01.01.2018 - 51 649
» Pärnu linnas: 40 664
» Audru osavallas 5 796 (sh Audru alevikus 1 443 ja Lavassare alevis 450)
» Paikuse osavallas 3 914 (sh Paikuse alevis 3 007)
» Tõstamaa osavallas 1 287 (sh Tõstamaa alevikus 474)

Elanike arv ühinemisel 31.10.2017 -  51 655
» Audru vallas 5 861
» Paikuse vallas 3 938
» Pärnu linnas 40 558
» Tõstamaa vallas 1 298 

Vaata lisaks: 
» Pärnu linna elanike arv
» Seoses ühinemisega muutusid postiaadressid.


 
Hayden Hurst Jersey