Omavalitsus Pärnu linn

Pärnu linn on avalik-õiguslik juriidiline isik, keda esindavad Pärnu linnavolikogu, volikogu esimees, Pärnu linnavalitsus ning linnapea või nende poolt volitatud esindajad. Volikogu on kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu, valitsus volikogu poolt moodustatav täitevorgan.

1. novembril 2017 jõustus Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa valla ühinemine ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn.
» Linna koosseisus on moodustatud kolm osavalda: Audru osavald, Paikuse osavald ja Tõstamaa osavald.
» Omavalitsus tegutseb Pärnu linna põhimääruse alusel 
» Omavalitsuse sümboolikana on kasutusel Pärnu linna sümboolika

» Õigusaktid (korrad, eeskirjad jne) kehtivad uute, ühtsete õigusaktide vastuvõtmiseni edasi sellel territooriumil, kus nad olid enne ühinemist kehtestatud (nt Audru valla õigusaktid Audru osavalla territooriumil, Pärnu linna õigusaktid Pärnu territooriumil jne). St, et õigusaktid on seotud valla/linna kui territooriumiga, mitte valla/linnavalitsuse kui asutusega. 

» Üleminekuperiood. Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil kujundatakse välja uus valitsemis- ja haldamiskorraldus. Muudatused viiakse sisse sammhaaval, ümberkorraldusteks on aega 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteni.


16.02.2018

Pärnu vanimas sõpruslinnas Vaasas tähistatakse Eesti 100. sünnipäeva.

Veebruarikuu on Eesti Vabariigi sünnipäevapidustuste kuu. Eesti Vabariigi 100. juubelit tähistakse ka meie naabrite juures Soomes. Sõpruslinnas Vaasas tähistatakse Vaasa Pärnu seltsi eestvedamisel Eesti riigi sünnipäeva laupäeval, 17. veebruaril.

Pärnu linna esindavad Vaasas linnapea Romek Kosenkranius ja linnavolikogu aseesimees Hillar Talvik. Muusikalise tervituse viib naabritele pärnakate poolt ansambel Tähtihellad, Margrit Kitse juhendamisel.

Vaasa ja Pärnu sõprussuhe on püsinud aktiivsena aastakümneid. Alles sel nädalal külastasid sõpruslinna Pärnu haridusjuhid ja koolinoored. 14. veebruaril avati Variska kooli auditooriumis Pärnu linna koolide õpilaste kunstinäitus „Eesti 100“. Tegemist on algklasside ja vanema astme õpilaste kunstikonkursi töödega. Külastati ka mitmeid haridusasutusi, osaleti õppetundides ning jagati kogemusi.

Kahe linna vahelised suhted loodi juba aastal 1956. Eriti tihe on koostöö kultuuri ja hariduse vallas. Mitmel koolil on sõpruskool Vaasas. Enamus Pärnu linna koore on osa võtnud Vaasa Koorifestivalist ja paljud Pärnu kultuurikollektiivid on osalenud Vaasas augustis toimuval Kunstide Ööl. Tugevamad sõprussuhted on ka kultuurikollektiividel, Pärnu M. Lüdigi nimeline meeskoor ja Vaasa meeskoor Pohjanmiehet on pikaakalised sõbrad. Pärnu linna ja Vaasa linna kunstnikud on aastaid korraldanud vastastikku sõpruslinnades näitusi.

2016. tähistati mõlemal pool Soome lahte 60 aasta möödumist sõpruslepingu sõlmimisest.

Gerli Kõiv 
kommunikatsioonispetsialist
Pärnu Linnavalitsus
Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu
444 8225
gerli.koiv[at]parnu.ee


pindalakokku
Omavalitsuse territoorium

Uue omavalitsuse territoorium moodustub Audru, Paikuse ja Tõstamaa valla ning Pärnu linna territooriumide summana ja piir kulgeb mööda ühinenud omavalitsuste välispiiri. 

Omavalitsuse, mille nimi on PÄRNU LINN, pindala on 858,07 km2
» Pärnu linna kui asula suurus ei muutu, selle pindala on endiselt 33,15 km2

Omavalitsuse koosseisu kuuluvad asulad

1 linn: Pärnu linn
2 alevikku: Audru ja Tõstamaa
2 alevit: Paikuse ja Lavassaare
49 küla, sh Manija saar

Külad:
» Audru osavallas: Ahaste, Aruvälja, Eassalu, Jõõpre, Kabriste, Kihlepa, Kõima, Kärbu, Lemmetsa, Liiva, Lindi, Liu, Malda, Marksa, Oara, Papsaare, Põhara, Põldeotsa, Ridalepa, Saari, Saulepa, Soeva, Soomra, Tuuraste ja Valgeranna küla
» Paikuse osavallas: Põlendmaa, Seljametsa, Silla, Tammuru ja Vaskrääma küla
» Tõstamaa osavallas: Alu, Ermistu, Kastna, Kavaru, Kiraste, Kõpu, Lao, Lõuka, Manija, Männikuste, Peerni, Pootsi, Päraküla, Rammuka, Ranniku, Seliste, Tõhela, Tõlli ja Värati küla

Omavalitsuses elanikke 51 877 

01.10.2018
» Pärnu linnas: 40 772
» Audru osavallas 5 892 (sh Audru alevikus 1 465 ja Lavassare alevis 455)
» Paikuse osavallas 3 955 (sh Paikuse alevis 3 054)
» Tõstamaa osavallas 1 258 (sh Tõstamaa alevikus 467)

01.01.2018 - 51 649
» Pärnu linnas: 40 664
» Audru osavallas 5 796 (sh Audru alevikus 1 443 ja Lavassare alevis 450)
» Paikuse osavallas 3 914 (sh Paikuse alevis 3 007)
» Tõstamaa osavallas 1 287 (sh Tõstamaa alevikus 474)

Elanike arv ühinemisel 31.10.2017 -  51 655
» Audru vallas 5 861
» Paikuse vallas 3 938
» Pärnu linnas 40 558
» Tõstamaa vallas 1 298 

Vaata lisaks: 
» Pärnu linna elanike arv
» Seoses ühinemisega muutusid postiaadressid.