Omavalitsus Pärnu linn

Pärnu linn on avalik-õiguslik juriidiline isik, keda esindavad Pärnu linnavolikogu, volikogu esimees, Pärnu linnavalitsus ning linnapea või nende poolt volitatud esindajad. Volikogu on kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu, valitsus volikogu poolt moodustatav täitevorgan.

1. novembril 2017 jõustus Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa valla ühinemine ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn.
» Linna koosseisus on moodustatud kolm osavalda: Audru osavald, Paikuse osavald ja Tõstamaa osavald.
» Omavalitsus tegutseb Pärnu linna põhimääruse alusel 
» Omavalitsuse sümboolikana on kasutusel Pärnu linna sümboolika

» Õigusaktid (korrad, eeskirjad jne) kehtivad uute, ühtsete õigusaktide vastuvõtmiseni edasi sellel territooriumil, kus nad olid enne ühinemist kehtestatud (nt Audru valla õigusaktid Audru osavalla territooriumil, Pärnu linna õigusaktid Pärnu territooriumil jne). St, et õigusaktid on seotud valla/linna kui territooriumiga, mitte valla/linnavalitsuse kui asutusega. 

» Üleminekuperiood. Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil kujundatakse välja uus valitsemis- ja haldamiskorraldus. Muudatused viiakse sisse sammhaaval, ümberkorraldusteks on aega 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteni.


19.02.2018 
Pärnu Ühistranspordikeskus

Seoses Eesti Vabariigi juubelipidustustega on 23. ja 24. veebruaril Pärnus linnaliinibussiga sõit TASUTA.


Muudatused
23. veebruaril on muudetud linnaliinide nr 6, 7-B, 10, 14, 15, 16, 17, 19, 25 ning linnalähiliini nr 40 marsruudid järgmiselt:

» Liinide nr 14, 25 ja 40 bussid
14.00-17.00 sõidavad mõlemas suunas marsruudil Vanapargi tn. - Suur-Jõe tn. - Mere tn. - Riia mnt. Neil liinidel jäävad sel ajal ära Kalamehe/Henno, Liiva, Tammsaare ja Mere peatused, liinil nr. 25 ka Mai kooli, Mai ja Mai keskuse peatused. Ajutised peatused asuvad Suur-Jõe tänaval: Henno tn, Kastani tn ja Tammsaare pst. ristmiku piirkonnas ning Alevi kalmistu tagumise värava juures.

» Liinide nr 15, 16 ja 17 bussid
12.00-20.00 kesklinnast Tammsaare pst suunas marsruudil Akadeemia tn. - Lõuna tn. - Pühavaimu tn. - Supeluse tn. ning tagasisuunas Supeluse tn. - Pühavaimu tn. - Ringi tn. - Vee tn. Neil liinidel jäävad sel ajal ära Bussijaama ja Aia peatused ning kesklinnast väljuval suunal ka Teatri peatus. Ajutised peatused asuvad Akadeemia tänaval endise postimaja ees ja Pühavaimu tänaval Ringi ja Esplanaadi tänavate vahemikus.

» Liinide nr 6, 10 ja 19 bussid
12.00-14.00 ja kella 17.00-20.00 sõidavad mõlemas suunas marsruudil Pikk tn.- Riia mnt - Tammsaare pst - Mai tn. Neil liinidel jäävad sel ajal ära Turu, Side, Kanali ja Kuke peatused ja buss peatub Riia maanteel asuvates peatustes.
14.00-17.00 sõidavad kesklinnast väljuvas suunas marsruudil Pikk tn - Vanapargi tn - Suur-Jõe tn - Mere tn - Riia mnt - Papiniidu tn.  Ära jäävad Turu, Side, Kanali, Kuke, Mai kooli ja Mai peatused.

Ajutised peatused asuvad Suur-Jõe tänaval Henno tn, Kastani tn ja Tammsaare pst. ristmiku piirkonnas, Alevi kalmistu tagumise värava juures ja Papiniidus. Kesklinna suunas sõidavad nr. 6, 10 ja 19 sel ajal marsruudil Mai tn. - Tammsaare pst. - Supeluse tn. - Pühavaimu tn. - Ringi tn. - Vee tn. Ära jäävad Kanali, Side, Turu ja Bussijaama peatused, mille asemel buss peatub Hotell „Strandi“, Veeparadiisi, Rannapargi peatustes ning ka ajutises peatuses Pühavaimu tänaval Esplanaadi ja Ringi tänavate vahemikus.

» Liini nr 7-B buss
sõidab Kaubajaamast kell 14.00 väljuval ringil Mai tänava kaudu ja kesklinnas Supeluse – Pühavaimu – Ringi – Vee tänavate kaudu.

» Liinide nr 5, 11, 12 ja 20 bussid
17.45-18.45 sõidavad bussijaama peatuseni (ei sõida Vabaduse pargini)


pindalakokku
Omavalitsuse territoorium

Uue omavalitsuse territoorium moodustub Audru, Paikuse ja Tõstamaa valla ning Pärnu linna territooriumide summana ja piir kulgeb mööda ühinenud omavalitsuste välispiiri. 

Omavalitsuse, mille nimi on PÄRNU LINN, pindala on 858,07 km2
» Pärnu linna kui asula suurus ei muutu, selle pindala on endiselt 33,15 km2

Omavalitsuse koosseisu kuuluvad asulad

1 linn: Pärnu linn
2 alevikku: Audru ja Tõstamaa
2 alevit: Paikuse ja Lavassaare
49 küla, sh Manija saar

Külad:
» Audru osavallas: Ahaste, Aruvälja, Eassalu, Jõõpre, Kabriste, Kihlepa, Kõima, Kärbu, Lemmetsa, Liiva, Lindi, Liu, Malda, Marksa, Oara, Papsaare, Põhara, Põldeotsa, Ridalepa, Saari, Saulepa, Soeva, Soomra, Tuuraste ja Valgeranna küla
» Paikuse osavallas: Põlendmaa, Seljametsa, Silla, Tammuru ja Vaskrääma küla
» Tõstamaa osavallas: Alu, Ermistu, Kastna, Kavaru, Kiraste, Kõpu, Lao, Lõuka, Manija, Männikuste, Peerni, Pootsi, Päraküla, Rammuka, Ranniku, Seliste, Tõhela, Tõlli ja Värati küla

Omavalitsuses elanikke 51 877 

01.10.2018
» Pärnu linnas: 40 772
» Audru osavallas 5 892 (sh Audru alevikus 1 465 ja Lavassare alevis 455)
» Paikuse osavallas 3 955 (sh Paikuse alevis 3 054)
» Tõstamaa osavallas 1 258 (sh Tõstamaa alevikus 467)

01.01.2018 - 51 649
» Pärnu linnas: 40 664
» Audru osavallas 5 796 (sh Audru alevikus 1 443 ja Lavassare alevis 450)
» Paikuse osavallas 3 914 (sh Paikuse alevis 3 007)
» Tõstamaa osavallas 1 287 (sh Tõstamaa alevikus 474)

Elanike arv ühinemisel 31.10.2017 -  51 655
» Audru vallas 5 861
» Paikuse vallas 3 938
» Pärnu linnas 40 558
» Tõstamaa vallas 1 298 

Vaata lisaks: 
» Pärnu linna elanike arv
» Seoses ühinemisega muutusid postiaadressid.