Omavalitsus Pärnu linn

Pärnu linn on avalik-õiguslik juriidiline isik, keda esindavad Pärnu linnavolikogu, volikogu esimees, Pärnu linnavalitsus ning linnapea või nende poolt volitatud esindajad. Volikogu on kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu, valitsus volikogu poolt moodustatav täitevorgan.

1. novembril 2017 jõustus Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa valla ühinemine ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn.
» Linna koosseisus on moodustatud kolm osavalda: Audru osavald, Paikuse osavald ja Tõstamaa osavald.
» Omavalitsus tegutseb Pärnu linna põhimääruse alusel 
» Omavalitsuse sümboolikana on kasutusel Pärnu linna sümboolika

» Õigusaktid (korrad, eeskirjad jne) kehtivad uute, ühtsete õigusaktide vastuvõtmiseni edasi sellel territooriumil, kus nad olid enne ühinemist kehtestatud (nt Audru valla õigusaktid Audru osavalla territooriumil, Pärnu linna õigusaktid Pärnu territooriumil jne). St, et õigusaktid on seotud valla/linna kui territooriumiga, mitte valla/linnavalitsuse kui asutusega. 

» Üleminekuperiood. Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil kujundatakse välja uus valitsemis- ja haldamiskorraldus. Muudatused viiakse sisse sammhaaval, ümberkorraldusteks on aega 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteni.


20.02.2018

Kolmapäeval, 21. veebruaril kell 14.00 toimub endise Pärnu maavalitsuse saalis (Akadeemia 2) projekti 100 robootikatundi Pärnu õpilastele pidulik lõpetamine.

Koolid teevad kokkuvõtteid ja annavad ülevaate, kuidas õpetajad ainetundides roboteid kasutasid. Linnavalitsus tänab projektis osalenud koole Eestile tehtud kingituse eest ning kingib omakorda igale koolile robotite komplekti.

Pärnumaa koolid soovisid Eesti Vabariik 100 puhul kinkida Eestile 100 robootikatundi, kuid seal kus on, tuleb juurde ning kokku toimus lausa 151 tundi!

Robootika ei ole Pärnumaal aga enam vaid uudistund, vaid õpetajad kasutavad roboteid erinevates õppeainetes just kaasaegseks õpetamiseks ja ainetunnis lõimitult IT oskuste õpetamiseks. Robootika viimine ainetundidesse annab õpetajatele tõuke ja julgust ka edaspidi kasutada tundide läbi viimisel robootikat.

Aitäh Pärnumaa koolidele Pärnu Kuninga Tänava Põhikool, Pärnu Rääma Põhikool, Pärnu Vanalinna Põhikool, Pärnu Ülejõe Põhikool, Pärnu Mai Kool, Pärnu Ühisgümnaasium, Pärnu Raeküla Kool, Pärnu Tammsaare Kool, Audru Kool, Lindi Lasteaed-Algkool, Pärnu Vabakool, Pärnu Toimetulekukool, Pärnu Koidula Gümnaasium ja Pärnu-Jaagupi Põhikool, et aitate kaasa Eesti laste digioskuste tähtsustamisele!

Loe lähemalt:
» Pärnu linna digiprojektid
» EV100 - Robootikatunnid Pärnu õpilastele
» Facebook (Haridusministeerium)
» Galerii

Projekti juhtis Pärnu linna haridustehnoloogide ühenduse juht Diana Veskimägi.
Projekti toetasid Insplay, HITSA, Haridus- ja Teadusministeerium, Pärnu Linnavalitsus  

Lisainfo:
Virve Laube
projekti koordinaator
444 8256
virve.laube[at]parnu.ee


pindalakokku
Omavalitsuse territoorium

Uue omavalitsuse territoorium moodustub Audru, Paikuse ja Tõstamaa valla ning Pärnu linna territooriumide summana ja piir kulgeb mööda ühinenud omavalitsuste välispiiri. 

Omavalitsuse, mille nimi on PÄRNU LINN, pindala on 858,07 km2
» Pärnu linna kui asula suurus ei muutu, selle pindala on endiselt 33,15 km2

Omavalitsuse koosseisu kuuluvad asulad

1 linn: Pärnu linn
2 alevikku: Audru ja Tõstamaa
2 alevit: Paikuse ja Lavassaare
49 küla, sh Manija saar

Külad:
» Audru osavallas: Ahaste, Aruvälja, Eassalu, Jõõpre, Kabriste, Kihlepa, Kõima, Kärbu, Lemmetsa, Liiva, Lindi, Liu, Malda, Marksa, Oara, Papsaare, Põhara, Põldeotsa, Ridalepa, Saari, Saulepa, Soeva, Soomra, Tuuraste ja Valgeranna küla
» Paikuse osavallas: Põlendmaa, Seljametsa, Silla, Tammuru ja Vaskrääma küla
» Tõstamaa osavallas: Alu, Ermistu, Kastna, Kavaru, Kiraste, Kõpu, Lao, Lõuka, Manija, Männikuste, Peerni, Pootsi, Päraküla, Rammuka, Ranniku, Seliste, Tõhela, Tõlli ja Värati küla

Omavalitsuses elanikke 51 877 

01.10.2018
» Pärnu linnas: 40 772
» Audru osavallas 5 892 (sh Audru alevikus 1 465 ja Lavassare alevis 455)
» Paikuse osavallas 3 955 (sh Paikuse alevis 3 054)
» Tõstamaa osavallas 1 258 (sh Tõstamaa alevikus 467)

01.01.2018 - 51 649
» Pärnu linnas: 40 664
» Audru osavallas 5 796 (sh Audru alevikus 1 443 ja Lavassare alevis 450)
» Paikuse osavallas 3 914 (sh Paikuse alevis 3 007)
» Tõstamaa osavallas 1 287 (sh Tõstamaa alevikus 474)

Elanike arv ühinemisel 31.10.2017 -  51 655
» Audru vallas 5 861
» Paikuse vallas 3 938
» Pärnu linnas 40 558
» Tõstamaa vallas 1 298 

Vaata lisaks: 
» Pärnu linna elanike arv
» Seoses ühinemisega muutusid postiaadressid.