Omavalitsus Pärnu linn

Pärnu linn on avalik-õiguslik juriidiline isik, keda esindavad Pärnu linnavolikogu, volikogu esimees, Pärnu linnavalitsus ning linnapea või nende poolt volitatud esindajad. Volikogu on kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu, valitsus volikogu poolt moodustatav täitevorgan.

1. novembril 2017 jõustus Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa valla ühinemine ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn.
» Linna koosseisus on moodustatud kolm osavalda: Audru osavald, Paikuse osavald ja Tõstamaa osavald.
» Omavalitsus tegutseb Pärnu linna põhimääruse alusel 
» Omavalitsuse sümboolikana on kasutusel Pärnu linna sümboolika

» Õigusaktid (korrad, eeskirjad jne) kehtivad uute, ühtsete õigusaktide vastuvõtmiseni edasi sellel territooriumil, kus nad olid enne ühinemist kehtestatud (nt Audru valla õigusaktid Audru osavalla territooriumil, Pärnu linna õigusaktid Pärnu territooriumil jne). St, et õigusaktid on seotud valla/linna kui territooriumiga, mitte valla/linnavalitsuse kui asutusega. 

» Üleminekuperiood. Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil kujundatakse välja uus valitsemis- ja haldamiskorraldus. Muudatused viiakse sisse sammhaaval, ümberkorraldusteks on aega 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteni.


23. veebruaril 2018

Väga austatud Eesti Vabariigi President proua Kersti Kaljulaid, Riigikogu esimees hr Eiki Nestor,
lugupeetud riigijuhid, omavalitsusjuhid, linnakodanikud, pärnumaalased!


Tere Tulemast Eesti Vabariigi sünnilinna – Pärnusse!

Käes on ajahetk, mil Eesti Vabariigil täitub esimene sada aastat ning meie riigil, hakkab jooksma teine aastasada. 23. veebruar on päev, lõpmatus ajavoos, mil meie vaprad esi-isad astusid julge sammu ja kuulutasid välja Eesti Vabariigi, siin samas väikeses tsaaririigi provintsilinnas Pärnus.  Tõrvikute valguses ja lippude lehvides, seisid sõdurid ja linnakodanikud, siin samas lähedal asunud Endla teatri ees ning kuulasid tähelepanelikult advokaat Hugo Kuusneri kõlavat häält, mis kandis ette „Manifesti Eestimaa rahvastele“ – demokraatliku iseseisva Eesti Vabariigi sünniakti.

Täna, sada aastat hiljem, seisame Eesti Vabariigi kodanikena – riigijuhtide, kaitseliitlaste, politseinike ja lihtsalt tublide kodanikena - siin, et meenutada ja talletada seda saja aasta tagust hetke. Ajahetke, mis tegi võimalikuks selle, kuhu me tänaseks koos liikudes oleme jõudnud. Sada aastat rännakut tänasesse hetke on olnud keeruline ja vastuoluline. See teekond on olnud iseseisvuse kindlustamise, riigi ülesehitamise ja kaotamise ning taasleidmise tee. See on meie rahva saatus, mille käigus on meid  vormitud selliseks nagu me täna oleme. Oleme oma riigi nägu.

Paslik on siinkohal meenutada Eesti Vabariigi Presidendi Konstantin Pätsi sõnu, mis said välja öeldud Eesti Vabariigi 15. sünniaastal:  Eesti Vabariigi väljakuulutamine sai võimalikuks siis, kui kogu rahvas oma vabaduse eest meeleheitlikult võitlusesse astus. Esimesed rasked riigi asutamisaastad võideti kogu rahva ühisel pingutusel… Omal jõul oleme oma riigi asutanud, omal jõul peame teda rasketest aegadest üle aitama. Meid ei aita keegi, kui meie ise ennast ei aita ja hädaldamisest päästmist ootama jääme.

Hugo Kuusner. Konstantin Päts. Jüri Vilms. Konstantin Konik. Eesti Vabariigi väljakuulutaja ning 19. veebruaril 1918 loodud Eestimaa Päästekomitee liikmed. Mehed, kelle elulood on seotud Pärnuga, selle koolimajaga ja kes oma elud pühendasid iseseisvale Eesti Vabariigile. Kohe avatav mälestusmärk on pühendatud neile meestele. Tuhandete toetajate poolt, autoriteks Mart ja Margus Kadarik.

Tänuliku Eesti rahva poolt täna, 23. veebruaril 2018, täpselt sada aastat pärast Eesti Vabariigi sündi. Palju õnne, rahu ja õitsengut Eestile, õnne meie riigi kodanikele! Elagu iseseisev Eesti Vabariik!
pindalakokku
Omavalitsuse territoorium

Uue omavalitsuse territoorium moodustub Audru, Paikuse ja Tõstamaa valla ning Pärnu linna territooriumide summana ja piir kulgeb mööda ühinenud omavalitsuste välispiiri. 

Omavalitsuse, mille nimi on PÄRNU LINN, pindala on 858,07 km2
» Pärnu linna kui asula suurus ei muutu, selle pindala on endiselt 33,15 km2

Omavalitsuse koosseisu kuuluvad asulad

1 linn: Pärnu linn
2 alevikku: Audru ja Tõstamaa
2 alevit: Paikuse ja Lavassaare
49 küla, sh Manija saar

Külad:
» Audru osavallas: Ahaste, Aruvälja, Eassalu, Jõõpre, Kabriste, Kihlepa, Kõima, Kärbu, Lemmetsa, Liiva, Lindi, Liu, Malda, Marksa, Oara, Papsaare, Põhara, Põldeotsa, Ridalepa, Saari, Saulepa, Soeva, Soomra, Tuuraste ja Valgeranna küla
» Paikuse osavallas: Põlendmaa, Seljametsa, Silla, Tammuru ja Vaskrääma küla
» Tõstamaa osavallas: Alu, Ermistu, Kastna, Kavaru, Kiraste, Kõpu, Lao, Lõuka, Manija, Männikuste, Peerni, Pootsi, Päraküla, Rammuka, Ranniku, Seliste, Tõhela, Tõlli ja Värati küla

Omavalitsuses elanikke 51 877 

01.10.2018
» Pärnu linnas: 40 772
» Audru osavallas 5 892 (sh Audru alevikus 1 465 ja Lavassare alevis 455)
» Paikuse osavallas 3 955 (sh Paikuse alevis 3 054)
» Tõstamaa osavallas 1 258 (sh Tõstamaa alevikus 467)

01.01.2018 - 51 649
» Pärnu linnas: 40 664
» Audru osavallas 5 796 (sh Audru alevikus 1 443 ja Lavassare alevis 450)
» Paikuse osavallas 3 914 (sh Paikuse alevis 3 007)
» Tõstamaa osavallas 1 287 (sh Tõstamaa alevikus 474)

Elanike arv ühinemisel 31.10.2017 -  51 655
» Audru vallas 5 861
» Paikuse vallas 3 938
» Pärnu linnas 40 558
» Tõstamaa vallas 1 298 

Vaata lisaks: 
» Pärnu linna elanike arv
» Seoses ühinemisega muutusid postiaadressid.