26.02.2018

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. 
- Riigimaa müük - pakkumiste esitamise tähtaeg on 21.03.2018 kell 11.00

Täpsem informatsioon: www.maaamet.ee - käimasolevad pakkumised