Omavalitsus Pärnu linn

Pärnu linn on avalik-õiguslik juriidiline isik, keda esindavad Pärnu linnavolikogu, volikogu esimees, Pärnu linnavalitsus ning linnapea või nende poolt volitatud esindajad. Volikogu on kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu, valitsus volikogu poolt moodustatav täitevorgan.

1. novembril 2017 jõustus Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa valla ühinemine ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn.
» Linna koosseisus on moodustatud kolm osavalda: Audru osavald, Paikuse osavald ja Tõstamaa osavald.
» Omavalitsus tegutseb Pärnu linna põhimääruse alusel 
» Omavalitsuse sümboolikana on kasutusel Pärnu linna sümboolika

» Õigusaktid (korrad, eeskirjad jne) kehtivad uute, ühtsete õigusaktide vastuvõtmiseni edasi sellel territooriumil, kus nad olid enne ühinemist kehtestatud (nt Audru valla õigusaktid Audru osavalla territooriumil, Pärnu linna õigusaktid Pärnu territooriumil jne). St, et õigusaktid on seotud valla/linna kui territooriumiga, mitte valla/linnavalitsuse kui asutusega. 

» Üleminekuperiood. Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil kujundatakse välja uus valitsemis- ja haldamiskorraldus. Muudatused viiakse sisse sammhaaval, ümberkorraldusteks on aega 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteni.


5.03.2018

Pärnu kesklinnas asuval Rüütli platsil ja selle ümbruses algavad 21. märtsil rekonstrueerimistööd, mis peaksid lõppema 18. juunil.

Tänasel Pärnu linnavalitsuse istungil valiti Rüütli platsi ja selle ümbruse uuendajaks YIT Infra Eesti AS, kellega sõlmitakse leping 1 333 333,32 euro eest platsi ja selle ümbruse uuendamiseks. Riigihankel esitas pakkumuse neli ehitusettevõtjat, kellest YIT Infra Eesti pakkumus oli kõige odavam.

Uue ilme saavad Rüütli plats, platsiga külgnev Rüütli tänav kuni vastas asuvate majadeni ja Aia tänav Rüütli ja ringristmiku vahel. Aia tänavalt kaob üks sõidutee rida, laiendatakse jalakäijate ala, uuendatakse tänavakatet, valgustust, välimööblit ja haljastust. 

Purskkaevu väljanägemine ei muutu. Rüütli plats kaetakse hallide graniitplaatidega, seda ümbritsevad platsiga samas tasapinnas kõnniteelõigud hallide betoonkividega. Paigaldatakse 29 istepinki, 20 jalgrattahoidlat, 41 tänavavalgustusposti, lillekastid ja kuusejalg.

Ringi ja Aia tänava vahelisel Rüütli tänava lõigul piiratakse autode liikumist. Linnavalitsuse liiklusspetsialisti Toomas Tammela sõnul pannakse tänava mõlemasse otsa tõkispostid, mis sõltuvalt aastaajast ja Rüütli platsil toimuvatest üritustest kas üles tõstetakse või alla lastakse. „Talvel peaks seal autoga sõita saama, suvel pole kindel,“ lausus Tammela. Rüütli ja Ringi tänaval võib tulevikus parkida tänavaga paralleelselt. Aia tänava kesklinna-poolsel küljel lõpetatakse parkimine. „Parkimiskohti on Rüütli tänava lõpus ja Vanapargi tänaval,“ sõnas planeerimisosakonna juhataja Kaido Koppel.

Ehitustööde tellijaks ja arendajaks on Pärnu Linnavalitsus. Arhitektuurse osa on koostanud KAMP Arhitektid OÜ, Rüütli platsi teedeehitusliku osa, veevarustuse ja kanalisatsiooni, elektri-, side- ja välisvalgustuse osa K-Projekt AS, haljastuse Inomatic OÜ ning Rüütli platsi väikevormide konstruktiivse osa OÜ Pikoprojekt.

Teet Roosaar
Pärnu linnavalitsuse meedianõunik
444 8272, 510 3444
teet.roosaar[at]parnu.ee

Vaata lisaks: Rekonstrueerimisprojekti materjalid
ryytli plats


pindalakokku
Omavalitsuse territoorium

Uue omavalitsuse territoorium moodustub Audru, Paikuse ja Tõstamaa valla ning Pärnu linna territooriumide summana ja piir kulgeb mööda ühinenud omavalitsuste välispiiri. 

Omavalitsuse, mille nimi on PÄRNU LINN, pindala on 858,07 km2
» Pärnu linna kui asula suurus ei muutu, selle pindala on endiselt 33,15 km2

Omavalitsuse koosseisu kuuluvad asulad

1 linn: Pärnu linn
2 alevikku: Audru ja Tõstamaa
2 alevit: Paikuse ja Lavassaare
49 küla, sh Manija saar

Külad:
» Audru osavallas: Ahaste, Aruvälja, Eassalu, Jõõpre, Kabriste, Kihlepa, Kõima, Kärbu, Lemmetsa, Liiva, Lindi, Liu, Malda, Marksa, Oara, Papsaare, Põhara, Põldeotsa, Ridalepa, Saari, Saulepa, Soeva, Soomra, Tuuraste ja Valgeranna küla
» Paikuse osavallas: Põlendmaa, Seljametsa, Silla, Tammuru ja Vaskrääma küla
» Tõstamaa osavallas: Alu, Ermistu, Kastna, Kavaru, Kiraste, Kõpu, Lao, Lõuka, Manija, Männikuste, Peerni, Pootsi, Päraküla, Rammuka, Ranniku, Seliste, Tõhela, Tõlli ja Värati küla

Omavalitsuses elanikke 51 877 

01.10.2018
» Pärnu linnas: 40 772
» Audru osavallas 5 892 (sh Audru alevikus 1 465 ja Lavassare alevis 455)
» Paikuse osavallas 3 955 (sh Paikuse alevis 3 054)
» Tõstamaa osavallas 1 258 (sh Tõstamaa alevikus 467)

01.01.2018 - 51 649
» Pärnu linnas: 40 664
» Audru osavallas 5 796 (sh Audru alevikus 1 443 ja Lavassare alevis 450)
» Paikuse osavallas 3 914 (sh Paikuse alevis 3 007)
» Tõstamaa osavallas 1 287 (sh Tõstamaa alevikus 474)

Elanike arv ühinemisel 31.10.2017 -  51 655
» Audru vallas 5 861
» Paikuse vallas 3 938
» Pärnu linnas 40 558
» Tõstamaa vallas 1 298 

Vaata lisaks: 
» Pärnu linna elanike arv
» Seoses ühinemisega muutusid postiaadressid.