06.03.2018


Laienenud Pärnus tegutsevad ettevõtted saavad esitada linnavalitusele taotlusi toetuse saamiseks. Toetuse eesmärk on tugevdada ettevõtete konkurentsivõimet ning seeläbi elavdada linna ettevõtlust. Taotluse esitamise tähtaeg on  30. märts.

Ettevõtlustoetust saab kasutada eksperdi kaasamiseks toote- ja teenusearenduse ning tehnoloogiaalasel nõustamisel, toote- ja teenusearendusprojektide koostamiseks, ekspordiplaanide koostamiseks, turu- ja tasuvusuuringute läbiviimiseks, tööalasteks täiendkoolitusteks, koolitusvisiitideks, välis- ja sisemesside külastamiseks ja nendel osalemiseks ning eksportturgudele suunatud turundustegevusteks.

Toetussumma alammäär on 1000 eurot ja ülemmäär 5000 eurot taotleja kohta kalendriaastas. Taotluse eelarves peab olema näidatud omafinantseering, mis moodustab vähemalt 30% projekti kogumahust. Näiteks, minimaalse toetussumma (1000 eurot) puhul peab olema projekti kogumaksumus vähemalt 1428,57 eurot ning maksimaalse toetussumma (5000 eurot) puhul peab olema projekti kogumaksumus vähemalt 7142,86 eurot.

Projekt tuleb ellu viia 12 kuu jooksul alates toetuse eraldamise otsusest. Toetuste eraldamise otsustab ekspertkomisjoni ettepanekul linnavalitsus hiljemalt 16. aprilliks. Toetus makstakse välja pärast projektitegevuste elluviimist. Pärnu linnavalitsus on ettevõtlustoetust pakkunud alates 2012. aasta sügisest.

Lisainformatsioon ning taotluse vorm 

Lisainformatsioon:
Aare Raev
ettevõtluse arengu peaspetsialist
Pärnu Linnavalitsus
444 8360; 5332 0824
aare.raev[at]parnu.ee