04.06.2018

Teist aastat järjest annab Pärnu linnavalitsus välja loomestipendiume, mille eesmärk on Pärnu linnas elavate või tegutsevate loovisikute tegevuse toetamine ja väärtustamine.

Loomestipendium määratakse loomeinimesele, kes elab või tegutseb Pärnus või Pärnu heaks ja soovib luua teost, mis rikastab Pärnu (asustusüksus) kultuuripilti. Stipendiumi võivad taotleda kõik kujutava või audiovisuaalse kunsti, lavakunsti, kirjanduse, muusika või arhitektuuri erialal tegutsejad.

Loomestipendium on ühekordne ja mõeldud kindla teose loomiseks. Aastas antakse välja kuni viis stipendiumi ja selle eraldamise otsustab linnavalitsus komisjoni ettepanekul. Stipendiumite suurus oleneb vastava aasta eelarve võimalustest. Sobivate kandidaatide puudumisel on linnavalitsusel õigus jätta stipendium välja andmata. 2018. aasta eelarves on loomestipendiumideks kavandatud 15 600 eurot. Eelmisel aastal anti välja viis loomestipendiumi.

Taotlused tuleb esitada Pärnu linnavalitsusele 20. juuniks. Täidetud ja (digi)allkirjastatud taotlused palume saata linnavalitsusele aadressil Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või e-postile linnavalitsus[at]parnu.ee

» Lisainfo ja taotlusevorm

Lisainformatsioon:
Andrus Haugas
kultuuri- ja sporditeenistuse juhataja
444 8241 | andrus.haugas[at]parnu.ee