07.06.2018

Pärnu linnaga ühinenud Manija saarel rekonstrueeritakse saarekeskuse ja sadama vaheline tee, asfalteeritakse hõljuki maabumisplats ja rajatakse tuletõrje veevõtukoht.

Tööde tegemiseks otsustas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) eraldada väikesaarte programmist ligi 42 000 eurot. Koos linnavalitsuse omafinantseeringuga on kavas kulutada 49 360 eurot, et teha korda saarekeskuse ja sadama vaheline lagunenud asfaltkattega tee ning asfalteerida sadamas asuv hõljuki maabumisplats ja selle juurdepääsutee.

Rekonstrueerimine aitab tagada korraliku transpordiühenduse saare ja mandri vahel, sealhulgas transpordiühenduse hädaolukorras. Hõljukit kasutatakse regulaarseks reisijateveoks ajal, mil laevad ei liigu ja autoga jääl sõita ei saa, sellega tehakse ka erakorralisi sõite.

Manija külakeskuse põhjapoolsel küljel rajatakse tee äärde nõuetekohane tuletõrje veevõtukoht, et tagada saarel hoonete, roostiku vms põlemise korral rahuldav päästevõimekus.

Kõik tööd on kavas ette võtta järgmisel aastal.

Teet Roosaar
Pärnu linnavalitsuse meedianõunik
444 8272, 510 3444
teet.roosaar[at]parnu.ee