Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 ja Pärnu Linnavolikogu 29.03.2018 määrusele nr 13 „Kohanimede määramise kord“ avalikustab Pärnu Linnavalitsus otsuste eelnõud „Kohanime määramine“, millega soovitakse määrata Pärnu linnas Lemmetsa külas asuvale liikluspinnale nimeks Tiidu tee ja Lavassaare alevis asuvale ühissõidukipeatusele nimeks Raudteemuuseum.

Raudteemuuseum - eelnõu ; asukohaskeem
Tiidu tee - eelnõu ; asediskeem

Eelnõude kohta on võimalik teha kirjalikke, põhjendatud ettepanekuid 10. augustini 2018
Ettepanekud saata linnavalitsuse planeerimisosakonnale aadressil
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või
- planeerimine[at]parnu.ee