06.09.2018

Enne Audru, Paikuse ja Tõstamaa valla ühinemist Pärnu linnaga jagati erateeomanikele tasuta kruusa üksnes Audru vallas, nüüd otsustas Pärnu linnavolikogu seda teha kõigis ühinenud omavalitsuse hajaasustusega piirkondades.

„Üks ühinemise eesmärkidest oli parimate praktikate juurutamine. Audrus on erateedele kruusatoetust eraldatud juba üle kümne aasta,“ rääkis Pärnu abilinnapea, endine Audru vallavanem Siim Suursild.

Volikogu määruse kohaselt saab kruusa eraldamist taotleda üks kord kolme aasta jooksul rahvastikuregistri järgi Pärnu linna hajaasustusega piirkonnas elav eratee omanik. Enne taotluse esitamist peab ta tee äärest eemaldama liiklemist ja kruusa laotamist takistava võsa ja muu taimestiku, taotlus tuleb esitada 15. maist 15. juunini.

Taotlusi rahuldatakse pingerea alusel eelarveliste vahendite piires. Kruusa eraldatakse 20 tonni sajameetrise eratee lõigu kohta, kuid mitte rohkem kui sada tonni ühe taotleja ja eratee kohta. Kruusa veo ja teele laotamise korraldab taotleja, kattes kõik töödega seotud kulud.

Teet Roosaar
Pärnu linnavalitsuse meedianõunik
444 8272, 510 3444
teet.roosaar[at]parnu.ee