Omavalitsus Pärnu linn

Pärnu linn on avalik-õiguslik juriidiline isik, keda esindavad Pärnu linnavolikogu, volikogu esimees, Pärnu linnavalitsus ning linnapea või nende poolt volitatud esindajad. Volikogu on kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu, valitsus volikogu poolt moodustatav täitevorgan.

1. novembril 2017 jõustus Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa valla ühinemine ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn.
» Linna koosseisus on moodustatud kolm osavalda: Audru osavald, Paikuse osavald ja Tõstamaa osavald.
» Omavalitsus tegutseb Pärnu linna põhimääruse alusel 
» Omavalitsuse sümboolikana on kasutusel Pärnu linna sümboolika

» Õigusaktid (korrad, eeskirjad jne) kehtivad uute, ühtsete õigusaktide vastuvõtmiseni edasi sellel territooriumil, kus nad olid enne ühinemist kehtestatud (nt Audru valla õigusaktid Audru osavalla territooriumil, Pärnu linna õigusaktid Pärnu territooriumil jne). St, et õigusaktid on seotud valla/linna kui territooriumiga, mitte valla/linnavalitsuse kui asutusega. 

» Üleminekuperiood. Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil kujundatakse välja uus valitsemis- ja haldamiskorraldus. Muudatused viiakse sisse sammhaaval, ümberkorraldusteks on aega 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteni.


27.06.2016

Pärnu teine kohvikute nädal toimub 1.-9. oktoober 2016.

Nädala eesmärk on tutvustada Pärnu kohvikute head toitu ning teenindust nii pärnakatele kui meie külalistele ning suurendada kohvikute külastamist madalhooajal.

Pärnu abilinnapea Rainer Aaviku sõnul tuli kohvikute nädala idee restoranide nädala külastajatelt ja õnnestus juba esimesel korral väga hästi. „Esimesel kohvikute nädalal kostitas eripakkumistega 23 suvepealinna kohvikut. Eelmise aasta kogemus näitas, et oktoobikuu päikeselised ilmad meelitasid rohkesti külalisi kodudest välja ja ka oktoobrikuus oli tänavakohvikutes mõnus melu ning teemanädala raames oli külastajaid kokku 6000. Seega sai algselt püstitatud eesmärk täidetud. Veendusime, et Pärnu suvehooaega on võimalik pikendada ka oktoobrikuusse ja eelmise aasta edule tuginedes toimub ka sellel aastal Pärnu kohvikute nädal oktoobri algul,” lisas Aavik. 

Korraldajate sõnul on kohvikute nädalale oodatud osalema kohvikud, kus pööratakse erilist tähelepanu kvaliteedile, et esitleda seeläbi Pärnu parimat kohvikukultuuri. Kohvikute nädala edukuse tagamiseks on sel aastal täpsustatud osalemiskriteeriume, et garanteerida külastajate ootusi ning tagada seeläbi kohvikute nädala populaarsus.

Kohvikute nädalal saavad osaleda Pärnus asuvad kohvikud, mis on avatud kõigil kohvikute nädala päevadel ja teevad nädalaks atraktiivse pakkumise. Osalejatelt oodatakse siirast soovi pakkuda külastajatele parimat kohvikuelamust.

Kohvikute nädalal ei saa osaleda Pärnu restoranide nädalal 2016 osalenud toitlustusettevõtted, va juhul, kui ettevõttes on eraldi ruum, kus pakutakse restoranist erinevas stiilis toitlustust. Osalejate valikusse ei kuulu pubid, klubid ega kiirtoidukohad.

Osalemissoove toitlustusettevõtetelt ootame juunikuu jooksul meilile anneli.lepp[at]lv.parnu.ee.

Pärnu esimene kohvikute nädal toimus 3.-11. oktoobril 2015, eesmärgiga tutvustada Pärnu kohvikuid nii pärnakatele kui ka külalistele ning suurendada kohvikute külastamist madalhooajal. Teiseks eesmärgiks oli suurendada kogukonna teadlikkust tee- ja kohvikultuurist. Pärnu kohvikute nädal viidi ellu koostöös ettevõtjate ja Pärnu Linnavalitsusega.  

Lisainformatsioon:
Anneli Lepp
arenguteenistuse juhataja
Pärnu linnavalitsus
anneli.lepp[at]lv.parnu.ee


pindalakokku
Omavalitsuse territoorium

Uue omavalitsuse territoorium moodustub Audru, Paikuse ja Tõstamaa valla ning Pärnu linna territooriumide summana ja piir kulgeb mööda ühinenud omavalitsuste välispiiri. 

Omavalitsuse, mille nimi on PÄRNU LINN, pindala on 858,07 km2
» Pärnu linna kui asula suurus ei muutu, selle pindala on endiselt 33,15 km2

Omavalitsuse koosseisu kuuluvad asulad

1 linn: Pärnu linn
2 alevikku: Audru ja Tõstamaa
2 alevit: Paikuse ja Lavassaare
49 küla, sh Manija saar

Külad:
» Audru osavallas: Ahaste, Aruvälja, Eassalu, Jõõpre, Kabriste, Kihlepa, Kõima, Kärbu, Lemmetsa, Liiva, Lindi, Liu, Malda, Marksa, Oara, Papsaare, Põhara, Põldeotsa, Ridalepa, Saari, Saulepa, Soeva, Soomra, Tuuraste ja Valgeranna küla
» Paikuse osavallas: Põlendmaa, Seljametsa, Silla, Tammuru ja Vaskrääma küla
» Tõstamaa osavallas: Alu, Ermistu, Kastna, Kavaru, Kiraste, Kõpu, Lao, Lõuka, Manija, Männikuste, Peerni, Pootsi, Päraküla, Rammuka, Ranniku, Seliste, Tõhela, Tõlli ja Värati küla

Omavalitsuses elanikke 51 877 

01.10.2018
» Pärnu linnas: 40 772
» Audru osavallas 5 892 (sh Audru alevikus 1 465 ja Lavassare alevis 455)
» Paikuse osavallas 3 955 (sh Paikuse alevis 3 054)
» Tõstamaa osavallas 1 258 (sh Tõstamaa alevikus 467)

01.01.2018 - 51 649
» Pärnu linnas: 40 664
» Audru osavallas 5 796 (sh Audru alevikus 1 443 ja Lavassare alevis 450)
» Paikuse osavallas 3 914 (sh Paikuse alevis 3 007)
» Tõstamaa osavallas 1 287 (sh Tõstamaa alevikus 474)

Elanike arv ühinemisel 31.10.2017 -  51 655
» Audru vallas 5 861
» Paikuse vallas 3 938
» Pärnu linnas 40 558
» Tõstamaa vallas 1 298 

Vaata lisaks: 
» Pärnu linna elanike arv
» Seoses ühinemisega muutusid postiaadressid.