Omavalitsus Pärnu linn

Pärnu linn on avalik-õiguslik juriidiline isik, keda esindavad Pärnu linnavolikogu, volikogu esimees, Pärnu linnavalitsus ning linnapea või nende poolt volitatud esindajad. Volikogu on kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu, valitsus volikogu poolt moodustatav täitevorgan.

1. novembril 2017 jõustus Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa valla ühinemine ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn.
» Linna koosseisus on moodustatud kolm osavalda: Audru osavald, Paikuse osavald ja Tõstamaa osavald.
» Omavalitsus tegutseb Pärnu linna põhimääruse alusel 
» Omavalitsuse sümboolikana on kasutusel Pärnu linna sümboolika

» Õigusaktid (korrad, eeskirjad jne) kehtivad uute, ühtsete õigusaktide vastuvõtmiseni edasi sellel territooriumil, kus nad olid enne ühinemist kehtestatud (nt Audru valla õigusaktid Audru osavalla territooriumil, Pärnu linna õigusaktid Pärnu territooriumil jne). St, et õigusaktid on seotud valla/linna kui territooriumiga, mitte valla/linnavalitsuse kui asutusega. 

» Üleminekuperiood. Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil kujundatakse välja uus valitsemis- ja haldamiskorraldus. Muudatused viiakse sisse sammhaaval, ümberkorraldusteks on aega 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteni.


08.07.2016

9. juulil 2016 kell 17.00
Ranna pst 2

9. juulil avatakse pidulikult Pärnu Rannastaadion koos uue tribüünihoonega. Staadioni renoveerimistööd algasid möödunud aasta juulis, ehituse peatöövõtjaks oli Eventus Ehitus OÜ. Nurgakivi asetati 21. oktoobril 2015 ja 9. juulil 2016 kell 17.00 on kõik oodatud staadioni pidulikule avamisele.

„Ma siiralt rõõmustan, et pikalt vindunud Pärnu esindusstaadioni renoveerimine on lõpuks teoks saanud ning saame avada Eesti ühe kaunima ja moodsama staadioni. Endist Pärnu Kalevi staadioni on korda teha üritatud viimased 15 aastat, kuid ikka on jalus olnud planeeringuvaidlused, rahaprobleemid, omandiküsimused ja kohtuvaidlused. Ka 2015. aastal alanud ehitus algas ligi 11 kuud kestnud kohtuvaidlustega ehitajate küsimuses. Seda enam on põhjust rõõmustada, et tänaseks on kõik probleemid selja taha jäänud ja Pärnul pole põhjust spordirahva ees silmi maha lüüa.

Rannastaadioni sünd sai teoks tänu väga paljudele inimeste koostööle linnavalitsuses, riigiametites ja ministeeriumites. Olen neile väga tänulik ja eriti tahan tunnustada Riigikogu majanduskomisjoni esimeest Toomas Kivimägit, kellel on väga oluline osa staadioni jalule aitamises. Kuigi suurem osa staadioni ehituse rahast tuli linnaelaniku taskust, panustas linna esindusstaadioni ehitusse üks miljon eurot ka Eesti riigi maksumaksja. Südamest tänud ehitajatele Eventus Ehitus OÜja Sahkar, projekteerijale Kamp Arhitektidele,“ ütles Pärnu linnapea Romek Kosenkranius.

Rannastaadioni avamisel osaleb kultuuriminister Indrek Saar. „Mul on hea meel, et Pärnu Rannastaadion on saanud uue kuue ning Eesti ühe kaasaegse staadioni võrra rikkamaks. Loodud väga head ja mitmekülgsed tingimused annavad spordikorraldajatele võimaluse organiseerida ka Pärnus kõrgetasemelisi rahvusvahelisi kergejõustiku ja jalgpalli võistlusi ning loodetavasti innustab vastselt renoveeritud ja rekonstrueeritud staadion pärnakaid ja ka kõiki Eesti inimesi veelgi enam sportima ja liikuma,“ sõnas kultuuriminister Indrek Saar.

Põhjaliku reneoveerimisprotsessi läbinud Rannastaadion pälvib ühtlasi ka Eesti Olümpiakomitee poolt tunnustatud spordirajatise märgi. „EOK poolt Pärnu Rannastaadionile omistatav „EOK tunnustatud spordirajatis“ märk on  kinnituseks, et staadion on kaasaegsetele nõuetele vastav ja kvaliteetse infrastruktuuri ning teenustega spordirajatis, mille tingimused võimaldavad korraldada tipptasemel sportlaste treeninguid ja rahvusvahelisi võistlusi ning pakkuda veelgi paremaid võimalusi edendamaks piirkonnas noorte- ja harrastusporti,“ rääkis EOK asepresident Tõnu Tõniste „Rannastaadioni uuendamine on Pärnu linna ja kogu Eesti spordi arengu seisukohalt suur ja oluline samm edasi. Edastan Eesti Olümpiakomitee õnnitlused Pärnu linnale ja kohalikule kogukonnale Rannastaadioni taasavamise puhul,“ lisas Tõniste.

Esimene jalgpallilahing toimub staadionimurul juba 10.juulil, augustikuu lõppu on Rannastaadionile planeeritud rahvusvaheline kergejõustiku gala ja Eesti jalgpallikoondise valiksarja peaproov toimub 31. augustil Pärnus, kus Eesti jalgpallikoondise vastaseks on Malta.

Pärnu Rannastaadioni uue tribüünihoone ehitamine  ja staadioni renoveerimine läksid maksma 5 619 608,96 eurot, koos käibemaksuga.

Lisainfo:
Anu Juurma-Saks
Pärnu Linnavalitsus
444 8226
anu.juurma-saks[at]lv.parnu.ee


pindalakokku
Omavalitsuse territoorium

Uue omavalitsuse territoorium moodustub Audru, Paikuse ja Tõstamaa valla ning Pärnu linna territooriumide summana ja piir kulgeb mööda ühinenud omavalitsuste välispiiri. 

Omavalitsuse, mille nimi on PÄRNU LINN, pindala on 858,07 km2
» Pärnu linna kui asula suurus ei muutu, selle pindala on endiselt 33,15 km2

Omavalitsuse koosseisu kuuluvad asulad

1 linn: Pärnu linn
2 alevikku: Audru ja Tõstamaa
2 alevit: Paikuse ja Lavassaare
49 küla, sh Manija saar

Külad:
» Audru osavallas: Ahaste, Aruvälja, Eassalu, Jõõpre, Kabriste, Kihlepa, Kõima, Kärbu, Lemmetsa, Liiva, Lindi, Liu, Malda, Marksa, Oara, Papsaare, Põhara, Põldeotsa, Ridalepa, Saari, Saulepa, Soeva, Soomra, Tuuraste ja Valgeranna küla
» Paikuse osavallas: Põlendmaa, Seljametsa, Silla, Tammuru ja Vaskrääma küla
» Tõstamaa osavallas: Alu, Ermistu, Kastna, Kavaru, Kiraste, Kõpu, Lao, Lõuka, Manija, Männikuste, Peerni, Pootsi, Päraküla, Rammuka, Ranniku, Seliste, Tõhela, Tõlli ja Värati küla

Omavalitsuses elanikke 51 877 

01.10.2018
» Pärnu linnas: 40 772
» Audru osavallas 5 892 (sh Audru alevikus 1 465 ja Lavassare alevis 455)
» Paikuse osavallas 3 955 (sh Paikuse alevis 3 054)
» Tõstamaa osavallas 1 258 (sh Tõstamaa alevikus 467)

01.01.2018 - 51 649
» Pärnu linnas: 40 664
» Audru osavallas 5 796 (sh Audru alevikus 1 443 ja Lavassare alevis 450)
» Paikuse osavallas 3 914 (sh Paikuse alevis 3 007)
» Tõstamaa osavallas 1 287 (sh Tõstamaa alevikus 474)

Elanike arv ühinemisel 31.10.2017 -  51 655
» Audru vallas 5 861
» Paikuse vallas 3 938
» Pärnu linnas 40 558
» Tõstamaa vallas 1 298 

Vaata lisaks: 
» Pärnu linna elanike arv
» Seoses ühinemisega muutusid postiaadressid.