Omavalitsus Pärnu linn

Pärnu linn on avalik-õiguslik juriidiline isik, keda esindavad Pärnu linnavolikogu, volikogu esimees, Pärnu linnavalitsus ning linnapea või nende poolt volitatud esindajad. Volikogu on kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu, valitsus volikogu poolt moodustatav täitevorgan.

1. novembril 2017 jõustus Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa valla ühinemine ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn.
» Linna koosseisus on moodustatud kolm osavalda: Audru osavald, Paikuse osavald ja Tõstamaa osavald.
» Omavalitsus tegutseb Pärnu linna põhimääruse alusel 
» Omavalitsuse sümboolikana on kasutusel Pärnu linna sümboolika

» Õigusaktid (korrad, eeskirjad jne) kehtivad uute, ühtsete õigusaktide vastuvõtmiseni edasi sellel territooriumil, kus nad olid enne ühinemist kehtestatud (nt Audru valla õigusaktid Audru osavalla territooriumil, Pärnu linna õigusaktid Pärnu territooriumil jne). St, et õigusaktid on seotud valla/linna kui territooriumiga, mitte valla/linnavalitsuse kui asutusega. 

» Üleminekuperiood. Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil kujundatakse välja uus valitsemis- ja haldamiskorraldus. Muudatused viiakse sisse sammhaaval, ümberkorraldusteks on aega 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteni.


25.08.2016

Ideekonkursile laekus kokku 15 tööd, millest tingimustele vastas ja auhindadele kandideeris 12 ideekavandit. Parimate väljaselgitamiseks kogunes konkursikomisjon 23. augustil. Üksmeelselt valiti võidutöö ning jagati ülejäänud auhinnad.

Võitjaks ja I preemia vääriliseks tunnistati töö märgusõnaga „Pärnaõied“, mille autoriteks on Carmen Lansberg ja Fred Kotkas Pärnust. II preemia sai töö märgusõnaga „Muster Näidis“ (autor Martin Allmaa Pärnust) ning III preemia sai töö märgusõnaga „#pärnubuss“ (autor Karl-Joosep Kass Sindist).

Ergutuspreemia määrati kavanditele „Müstiline Pärnu“ (Martin Allmaa Pärnust), „Sinine buss 2“ (Mirko Aus Tartust) ja „Igavene suvi“ (Mai Leht  Audru vallast Kabriste külast).

Komisjoni hinnangul oli kõigis töödes häid ideid. Võidutöös pakutud pärnaõiemotiiv sinisel bussitaustal liidab endas aga enamuse teistes töödes pakutud emotsioonidest. Pärnu linn võlgneb oma nime eest tänu algselt Pärnjõele (nüüdne Sauga jõgi) ja pärnadele.

Pärnaõis merd ja taevast sümboliseerival sinisel taustal on kujund meie lühikesest ja kaunist suvest, parkidest, tervislikkusest (pärnaõietee, sanatooriumid) ja rohelisest elukeskkonnast ning mõttelaadist. Pärnaõis vihjena Pärnu ja Sauga jõgedele, mis voolavad läbi mitme valla ja maakonna, on viide koostööle. Ideekonkursi tulemusena saab pärnaõis veel ühe tähenduse, olles keskkonnasäästliku ühistranspordi sümboliks. 

Autorite sõnul: „Pärnaõite kujund on optimistlik, positiivne, häid emotsioone tekitav ja meeliülendav. Pärnaõied tuletavad igal aastaajal, ka kõige sombusemal talvepäeval, meelde suvepäeva, mil kõik lõhnas hästi, kõik oli ilus, rõõmus ja muretu.“

Esikoha ideed arendatakse koostöös autoritega edasi, et leida sellele bussikujunduses parim lahendus. Pärnaõie kujundit on lisaks bussidele võimalik kasutada ka muudel ühistranspordiga seotud eesmärkidel (näiteks bussipiletid, trükised, vormirõivastus jms).


Premeeritud tööde autoritega võetakse ühendust. Seekord preemiata jäänud tööde autoreid peetakse meeles väikese üllatusega, mis hetkel jääb saladuseks.

Konkursikomisjoni kuulusid Pärnu abilinnapea Rainer Aavik, linnakunstnik Janno Poopuu, Pärnu linna kodulehe toimetaja Cessy Männik ning Andrus Kärpuk ja Toomas Talts Pärnumaa Ühistranspordikeskusest.

Täname kõiki konkursil osalenuid ja tööde kohta arvamust avaldanuid!

Andrus Kärpuk
MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus
juhataja
510 0861
andrus[at]pytk.ee
http://www.pytk.ee/

Vaata lisaks: Pärnu linnaliinibusside väliskujunduse kavandite ideekonkurss

Võidutöö "Pärnaõied"
Seletuskiri ja joonised

Nr10


pindalakokku
Omavalitsuse territoorium

Uue omavalitsuse territoorium moodustub Audru, Paikuse ja Tõstamaa valla ning Pärnu linna territooriumide summana ja piir kulgeb mööda ühinenud omavalitsuste välispiiri. 

Omavalitsuse, mille nimi on PÄRNU LINN, pindala on 858,07 km2
» Pärnu linna kui asula suurus ei muutu, selle pindala on endiselt 33,15 km2

Omavalitsuse koosseisu kuuluvad asulad

1 linn: Pärnu linn
2 alevikku: Audru ja Tõstamaa
2 alevit: Paikuse ja Lavassaare
49 küla, sh Manija saar

Külad:
» Audru osavallas: Ahaste, Aruvälja, Eassalu, Jõõpre, Kabriste, Kihlepa, Kõima, Kärbu, Lemmetsa, Liiva, Lindi, Liu, Malda, Marksa, Oara, Papsaare, Põhara, Põldeotsa, Ridalepa, Saari, Saulepa, Soeva, Soomra, Tuuraste ja Valgeranna küla
» Paikuse osavallas: Põlendmaa, Seljametsa, Silla, Tammuru ja Vaskrääma küla
» Tõstamaa osavallas: Alu, Ermistu, Kastna, Kavaru, Kiraste, Kõpu, Lao, Lõuka, Manija, Männikuste, Peerni, Pootsi, Päraküla, Rammuka, Ranniku, Seliste, Tõhela, Tõlli ja Värati küla

Omavalitsuses elanikke 51 877 

01.10.2018
» Pärnu linnas: 40 772
» Audru osavallas 5 892 (sh Audru alevikus 1 465 ja Lavassare alevis 455)
» Paikuse osavallas 3 955 (sh Paikuse alevis 3 054)
» Tõstamaa osavallas 1 258 (sh Tõstamaa alevikus 467)

01.01.2018 - 51 649
» Pärnu linnas: 40 664
» Audru osavallas 5 796 (sh Audru alevikus 1 443 ja Lavassare alevis 450)
» Paikuse osavallas 3 914 (sh Paikuse alevis 3 007)
» Tõstamaa osavallas 1 287 (sh Tõstamaa alevikus 474)

Elanike arv ühinemisel 31.10.2017 -  51 655
» Audru vallas 5 861
» Paikuse vallas 3 938
» Pärnu linnas 40 558
» Tõstamaa vallas 1 298 

Vaata lisaks: 
» Pärnu linna elanike arv
» Seoses ühinemisega muutusid postiaadressid.