16. augustil 2016 valmis volikogudele edastamiseks Are valla, Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna, Sauga valla, Tori valla ja Tõstamaa valla ühinemislepingu eelnõu.

Ühinemislepingu avalik väljapanek toimub 5.-25. september 2016. 
Selle aja jooksul saavad kõik elanikud esitada oma ettepanekuid ja vastuväiteid.

Ühinemisleping ja info avalike arutelude kohta

haldusreform