06.06.2016

Alates esmaspäevast, 5. septembrist saavad Pärnus tegutsevad ettevõtted esitada taotlusi toetuse saamiseks. Ettevõtlustoetuse eesmärk on tugevdada siin tegutsevate ettevõtete konkurentsivõimet ning seeläbi elavdada linna ettevõtlust. Taotluse esitamise tähtaeg on 30. september.

Ettevõtlustoetus on suunatud eksperdi kaasamiseks toote- ja teenusearenduse nõustamisel, toote- ja teenusearendusprojektide koostamiseks, eksperdi kaasamiseks tehnoloogiaalaseks nõustamiseks, ekspordiplaanide koostamiseks, turu- ja tasuvusuuringute läbiviimiseks, tööalasteks täiendkoolitusteks, koolitusvisiitideks, välismesside külastamiseks ja nendel osalemiseks.

Toetussumma alammäär on 1000 eurot ja ülemmäär 5000 eurot ühe taotleja kohta kalendriaastas. Taotluse eelarves peab olema näidatud omafinantseering, mille suurus on vähemalt 30% projekti kogumahust. Projekt tuleb ellu viia 12 kuu jooksul alates toetuse eraldamise otsusest. Toetuste eraldamise otsustab ekspertkomisjoni ettepanekul linnavalitsus oma korraldusega hiljemalt 17. novemberiks 2016.

Toetus makstakse välja peale projektitegevuste elluviimist.
Lisainformatsioon ja taotlusevorm

Lisainformatsioon:
Aare Raev
ettevõtluse arengu peaspetsialist
444 8360
aare.raev[at]lv.parnu.ee