Omavalitsus Pärnu linn

Pärnu linn on avalik-õiguslik juriidiline isik, keda esindavad Pärnu linnavolikogu, volikogu esimees, Pärnu linnavalitsus ning linnapea või nende poolt volitatud esindajad. Volikogu on kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu, valitsus volikogu poolt moodustatav täitevorgan.

1. novembril 2017 jõustus Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa valla ühinemine ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn.
» Linna koosseisus on moodustatud kolm osavalda: Audru osavald, Paikuse osavald ja Tõstamaa osavald.
» Omavalitsus tegutseb Pärnu linna põhimääruse alusel 
» Omavalitsuse sümboolikana on kasutusel Pärnu linna sümboolika

» Õigusaktid (korrad, eeskirjad jne) kehtivad uute, ühtsete õigusaktide vastuvõtmiseni edasi sellel territooriumil, kus nad olid enne ühinemist kehtestatud (nt Audru valla õigusaktid Audru osavalla territooriumil, Pärnu linna õigusaktid Pärnu territooriumil jne). St, et õigusaktid on seotud valla/linna kui territooriumiga, mitte valla/linnavalitsuse kui asutusega. 

» Üleminekuperiood. Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil kujundatakse välja uus valitsemis- ja haldamiskorraldus. Muudatused viiakse sisse sammhaaval, ümberkorraldusteks on aega 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteni.


26.10.2016

25. oktoobrist kuni 26. novembrini ootab Pärnu linnavalitsus ideid, kuidas kasutada 2017. aasta kaasava eelarve raha. Ideedena võib välja pakkuda investeeringuobjekti maksumusega 40 000 eurot.

Kaasav eelarve on hea võimalus kõigile pärnakatele, kes soovivad kaasa rääkida kuidas kasutada 40 000 eurot nii, et meie linnakeskkond rikastuks ja pakuks heameelt võimalikult paljudele linlastele. 2017. aasta linnaeelarvesse planeeritud kaasava eelarve summa on 10 000 euro suurem kui eelmisel kahel aastal.

„Loodame sellel aastal juba kolmandat korda korraldataval kaasava eelarve protsessil tunduvalt aktiivsemat osavõttu, senine kümmekond ideed on ju selgelt tagasihoidlik kaasalöömine. Usun, et igaüks teist, elades ja liikudes meie linnas näeb asju, mis võiksid olla paremini korraldatud või tunnetab puuduvaid elemente linnaruumis. Lööge kaasa ja pakkuge lahendusi, kuidas muuta linna vastavalt teie soovidele“ kutsub linnarahvast sõna sekka ütlema abilinnapea Meelis Kukk.

Kaasava eelarve raha eest elluviidav investeering peab pakkuma avalikku hüve, olema avalikus kasutuses, soosima kogukonna koostööd ja aktiivseid eluviise ning ei tohi tekitada ebamõistlikke kulusid linna järgnevate aastate eelarvetele. Ideekirjelduses oodatakse tööde teostamise eelarvet ja aega ning hooldusega seotud orienteeruvat kulude mahtu aastas.

Ideid saab esitada 25. oktoobrist kuni 26. novembrini 2016 elektrooniliselt või paberkandjal, tuues need linnavalitsuse infolauda. Ideid võivad esitada kõik, ka mittepärnakad, kuid hääletamise ja lõppotsuse langetamise õigus on vaid neil, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Pärnu linnas.

Rahvahääletus toimub 19. detsembrist 2016 kuni 15. jaanuarini 2017. Oma lemmikidee poolt saavad hääletada Pärnu linna elanikud alates 16. eluaastast.

Ellu viiakse rahvahääletusel enim hääli saanud idee. Kui idee maksumus on väiksem kui 40 000 eurot, viiakse ellu ka paremusjärjestuses järgmine idee, mis mahub ülejäänud summa sisse.

Lisainformatsioon:
Gerli Kõiv
avalike suhete nõunik
Pärnu Linnavalitsus
Suur-Sepa 16, 80098
444 8225
gerli.koiv[at]lv.parnu.ee


Loe lähemalt ja ESITA IDEE

EELARVE2017 VOLIS

pindalakokku
Omavalitsuse territoorium

Uue omavalitsuse territoorium moodustub Audru, Paikuse ja Tõstamaa valla ning Pärnu linna territooriumide summana ja piir kulgeb mööda ühinenud omavalitsuste välispiiri. 

Omavalitsuse, mille nimi on PÄRNU LINN, pindala on 858,07 km2
» Pärnu linna kui asula suurus ei muutu, selle pindala on endiselt 33,15 km2

Omavalitsuse koosseisu kuuluvad asulad

1 linn: Pärnu linn
2 alevikku: Audru ja Tõstamaa
2 alevit: Paikuse ja Lavassaare
49 küla, sh Manija saar

Külad:
» Audru osavallas: Ahaste, Aruvälja, Eassalu, Jõõpre, Kabriste, Kihlepa, Kõima, Kärbu, Lemmetsa, Liiva, Lindi, Liu, Malda, Marksa, Oara, Papsaare, Põhara, Põldeotsa, Ridalepa, Saari, Saulepa, Soeva, Soomra, Tuuraste ja Valgeranna küla
» Paikuse osavallas: Põlendmaa, Seljametsa, Silla, Tammuru ja Vaskrääma küla
» Tõstamaa osavallas: Alu, Ermistu, Kastna, Kavaru, Kiraste, Kõpu, Lao, Lõuka, Manija, Männikuste, Peerni, Pootsi, Päraküla, Rammuka, Ranniku, Seliste, Tõhela, Tõlli ja Värati küla

Omavalitsuses elanikke 51 877 

01.10.2018
» Pärnu linnas: 40 772
» Audru osavallas 5 892 (sh Audru alevikus 1 465 ja Lavassare alevis 455)
» Paikuse osavallas 3 955 (sh Paikuse alevis 3 054)
» Tõstamaa osavallas 1 258 (sh Tõstamaa alevikus 467)

01.01.2018 - 51 649
» Pärnu linnas: 40 664
» Audru osavallas 5 796 (sh Audru alevikus 1 443 ja Lavassare alevis 450)
» Paikuse osavallas 3 914 (sh Paikuse alevis 3 007)
» Tõstamaa osavallas 1 287 (sh Tõstamaa alevikus 474)

Elanike arv ühinemisel 31.10.2017 -  51 655
» Audru vallas 5 861
» Paikuse vallas 3 938
» Pärnu linnas 40 558
» Tõstamaa vallas 1 298 

Vaata lisaks: 
» Pärnu linna elanike arv
» Seoses ühinemisega muutusid postiaadressid.