27.10.2016

Teisipäeval, 1. novembril kell 18.00-19.30
Pärnu Tammsaare Koolis (A. H. Tammsaare pst 30)

Teisipäeval, 1. novembril on kõik huvilised oodatud Pärnu Tammsaare Kooli, kus toimub teavitusüritus „Noorte võimalused Eestis“. Üritusel vestlevad ja jagavad infot Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed (MISA), Politsei- ja Piirivalveameti (PPA), Eesti Töötukassa ning Rajaleidja spetsialistid.

Teavitusüritus toimub vene keeles ja arutelu formaadis kella 18.00-19.30. Üritusel saab kohtuda oma ala spetsialistidega silmast silma, kes jagavad teavet edasiõppimise võimaluste kohta. Samuti tutvustatakse karjääri- ja õppenõustamise teenust, mille kaudu venekeelsed noored saavad tuge oma õpingute jätkamiseks ning lõpetamiseks. Kohtumisel arutletakse Eestis ja välismaal töökoha leidmisega seonduvaid asjaolusid ning antakse praktilisi soovitusi oma tuleviku karjäärivalikute tegemiseks. Tutvustatakse välismaalaste seaduse ja kodakondsuse seaduse 01.01.2016 jõustunud muudatusi, mis on olulised just Eesti püsielanikkonnale. Samuti antakse ülevaade lõimumistegevustest, räägitakse Eesti Vabariigi kodakondsuse taotlemisest, eesti keele õppe ja praktika võimalustest ning ka MISA elanike nõustamise teenusest.

Lisainfot teavitusürituse kohta saab küsida ka helistades MISA nõustamiskeskuse tasuta infotelefonile 800 9999 või kirjutades e-posti aadressile info[at]integratsiooniinfo.ee. Lisainfot leiab ka MISA kodulehelt.

Teavitusüritused toimuvad valdkondliku arengukava „Lõimuv Eesti 2020“ raames, üritusi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi projekti „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“ vahenditest.

Lisainfo:
Olga Žukova
MISA nõustamiskeskuse nõustaja
olga.zukova[at]meis.ee
659 9061

MISA teavistuyritus noortele