02.11.2016

Pärnu Linnavalitsus ootab ettepanekuid 2016. aastal Pärnu linnas tehtud restaureerimistööde tunnustamiseks.
Ettepanekuid 2016. aasta restaureerimispreemia määramiseks saab esitada kuni 30. novembrini 2016.

Konkursi "Pärnu linna restaureerimispreemia 2016" eesmärk on Pärnu ajalooliselt väärtusliku linnakeskkonna säilitamine ja väärtusliku arhitektuuripärandi omanike tunnustamine tehtud eeskujuliku restaureerimistöö eest.

Kõigil isikutel on õigus teha ettepanekuid Pärnu linna muinsuskaitsealal, selle kaitsevööndites, miljööväärtuslikel hoonestusaladel asuvate arhitektuuriväärtuslike või riigi kaitse all olevate ehitiste omanike premeerimiseks teostatud eeskuju andvate ehitiste või nende osade restaureerimistööde eest.

Konkursil võivad osaleda kõik Eesti Vabariigi juriidilised ja füüsilised isikud. Konkursil osalemiseks tuleb esitada kirjalikult vabas vormis ettepanek, millele tuleb lisada fotod teostatud restaureerimistööd iseloomustavatest vaadetest.

Ettepanek palume saata Pärnu linnavalitsusele aadressil:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu või
- linnavalitsus[at]lv.parnu.ee

Linnavalitsus annab kõige kvaliteetsemalt, traditsioonilisi ehitustavasid ja materjale järgivate ning terviklikumalt restaureeritud ehitiste või selle osade omanikele välja 4500 euro suuruse peapreemia, ühe 2500 euro suuruse preemia ja kaks preemiat väärtusega 1500 eurot.

Konkursile esitatud restaureerimistöid hindab komisjon 1.- 10. detsembrini 2016.

Vaata lisaks: Pärnu linna restaureerimistoetus ja -preemia

Lisainformatsioon:
Kaido Koppel
planeerimisosakonna juhataja
Pärnu Linnavalitsus
444 8332
kaido.koppel[at]lv.parnu.ee