04.11.2016

Esmaspäeval, 7. novembril toimub ohtlike puude langetamine Tammiste tee ääres. Palume liiklejatel olla kannatlikud, sest liiklus on häiritud ning üks sõidusuund on suletud.

Käesoleva aasta novembrikuus teostatakse Niidupargis võsa- ja harvendus raiet ning eemaldatakse ohtlikud puud Tammiste tee äärest. Vastavalt Niidu maastikukaitseala kaitsekorralduskavale, tuleb aastatel 2013-2022 läbi viia suured hooldustööd, et tagada loodusväärtuste säilimine, taastamine ning parendamine. Niidu maastikukaitseala on Pärnus tervikuna oluline roheala. Esindatud on looduslik mitmekesisus - vahelduv maastik, erinev metsa ja niidukooslus ning rohkearvuline metsalinnustik.

Hetkel on puisniidud, jõeäärsed niidud ning väärtuslikud ja eksponeerimist vajavad puistud võsastunud. Hooldustööde käigus taastatakse niidetavad niidualad 1 ha ulatuses, avatakse vaateid Tammiste teelt jõele ja jõelt puhkealadele. Võsa eemaldatakse kokku 3,5 ha maa alal ning teede äärest eemaldatakse ohtlikud ning murdunud puud. Nimetatud tööd on esimene samm Niidu kaitsekorralduskava täideviimiseks. Järgnevatel aastatel soovitakse jätkata võsaraiumisega ning kaunite vaadete avamisega Pärnu jõele ning juba loodud vaadete korrashoidmisega.

Projekti kogumaksumus on 9812 eurot.
Niidu maastikukaitsealal hooldustööde läbiviimist toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus 8380.80 euroga.

Lisainformatsioon:
Terje Prisk
haljastuse spetsialist
Pärnu Linnavalitsus
444 8308
terje.prisk[at]lv.parnu.ee