15.11.2016

Pärnumaa Omavalitsuste Liit kuulutab välja taotluste esitamise
Pärnumaa noore sportlase stipendiumile

Pärnumaa Omavalitsuste Liidu spordistipendium on asutatud eesmärgiga tunnustada ja toetada edukate ja lootustandvate noorsportlaste ettevalmistust ja osalemist Eesti ja rahvusvahelisteks võistlusteks.
Taotlusi spordistipendiumi saamiseks võivad esitada juriidilised ja üksikisikud.

Sportlane, kellele taotletakse stipendiumit, peab:
- oma sportliku tegevusega olema seotud POL-i kuuluva omavalitsusega
- on vanuses 16-23 aastat
- kuulub oma spordialal Eesti paremikku ja esindab riiki rahvusvahelistel võistlustel

Taotlus tuleb esitatada hiljemalt 1. detsembril
Pärnumaa Omavalitsuste Liidule e-postil kristel[at]pol.parnumaa.ee

Taotlus peab sisaldama:
- isiku sünniaega
- elukohaandmeid
- kontaktandmeid (telefon, e-post)
- isiku arveldusarve number

Lisaks taotlusele tuleb esitada ülevaade sportlikest saavutustest ajavahemikul 1.12.2015 kuni 1.11.2016, lisada koopiad olulisematest protokollidest.

Esitatud taotlused vaatab läbi POL kultuuri- ja spordikomisjon. Sobivate kandidaatide puudumisel on liidul õigus jätta stipendium välja andmata.