15.11.2016
Keskkonnaamet

Keskkonnaamet teatab, et Keskkonnaministri 31. oktoobri 2016. a käskkirjaga nr 1075 on algatatud määruse „Pärnu ja Tartu maakonna kaitsealuste looduse üksikobjektide kaitse alt väljaarvamine” menetlus, mida viib läbi Keskkonnaamet.

Kaitse-eeskirja eelnõu, seletuskirja, ekspertiisi ja kaardimaterjaliga on võimalik tutvuda 14. novembrist kuni 2. detsembrini 2016
- Keskkonnaameti Lääne regiooni Pärnu kontoris (Roheline 64, tuba 219) ja
- Lõuna regiooni Tartu kontoris (Aleksandri 14, tuba 205)  

Keskkonnaamet ootab teie põhjendatud ettepanekuid ja arvamusi kaitse-eeskirja täiendamiseks kuni 2. detsembrini 2016 e-postile louna[at]keskkonnaamet.ee või eelnimetatud postiaadressidel.

Kui objektid arvatakse kaitse alt välja, siis muutub kehtetuks kaitsekord (piirangud) ja objekti ümbritsenud piiranguvöönd ning lõpeb maamaksu soodustus.
Keskkonnaamet teeb looduskaitseseaduse § 9 lõike 4 punkt 3 alusel ettepaneku arutada asja ilma avaliku aruteluta. Vastava ettepanekuta avalikku arutelu ei korraldata.

Materjalid on kättesaadavad ka Keskkonnaameti veebilehel

Täiendav info telefonil 5336 5805 Maris Paju või e-posti aadressil louna[at]keskkonnaamet.ee.