Omavalitsus Pärnu linn

Pärnu linn on avalik-õiguslik juriidiline isik, keda esindavad Pärnu linnavolikogu, volikogu esimees, Pärnu linnavalitsus ning linnapea või nende poolt volitatud esindajad. Volikogu on kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu, valitsus volikogu poolt moodustatav täitevorgan.

1. novembril 2017 jõustus Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa valla ühinemine ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn.
» Linna koosseisus on moodustatud kolm osavalda: Audru osavald, Paikuse osavald ja Tõstamaa osavald.
» Omavalitsus tegutseb Pärnu linna põhimääruse alusel 
» Omavalitsuse sümboolikana on kasutusel Pärnu linna sümboolika

» Õigusaktid (korrad, eeskirjad jne) kehtivad uute, ühtsete õigusaktide vastuvõtmiseni edasi sellel territooriumil, kus nad olid enne ühinemist kehtestatud (nt Audru valla õigusaktid Audru osavalla territooriumil, Pärnu linna õigusaktid Pärnu territooriumil jne). St, et õigusaktid on seotud valla/linna kui territooriumiga, mitte valla/linnavalitsuse kui asutusega. 

» Üleminekuperiood. Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil kujundatakse välja uus valitsemis- ja haldamiskorraldus. Muudatused viiakse sisse sammhaaval, ümberkorraldusteks on aega 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteni.


25.11.2016

V Lääne-Eesti Turismikonverentsil tunnustati Pärnu teemanädalaid II kohaga turismiarendaja kategoorias.

MTÜ Lääne-Eesti Turismi poolt korraldatud turismikonverentsil “Kuidas saada ühendust,” tunnustati Pärnu linna ning ettevõtjate ühistööd Pärnu teemanädalate algatamise eest. Teemanädalaid autasustati II kohaga kategoorias turismiarendajad. 

Lääne-Eesti parima turismiarendaja kategoorias võidutses aga Peter-Kalev Hunt, kes on nii Saare Golfi kui ka Pärnu Bay Golf Linksi omanik.

Pärnu teemanädalate kampaaniad: Pärnu restoranide nädal, Pärnu kohvikute nädal ja Pärnu Spaanädal said alguse koostöös ettevõtjate ja avaliku sektori vahel.
"Pärnu esimest restoranide nädalat planeerides soovisime tuua maailmas tuntuks saanud traditsiooni ka meie suvepealinna. Hea võimaluse kampaania algatamiseks andsid vahetult enne restoranide nädala idee algatamist Pärnusse tööle asunud tippkokad. Idee Pärnu Restoranide Nädala korraldamiseks tuli ettevõtjatelt endilt, kes olid kogu protsessi käigus aktiivsed kaasamõtlejad ja ideede generaatorid,” lausus linnavalitsuse arenguteenistuse juhataja Anneli Lepp.

Kampaaniaid planeerides võeti arvesse väikelinna eripära, et aprillis ja oktoobris tavaliselt järjekorda ukse taga ei ole. Korraldajate jaoks oli külastajate rohkus toredaks üllatuseks ja nii suurt tungi ei osatud ette näha. Lepa sõnul võeti Restoranide nädala Pärnusse toomise idee juba esimesel aastal väga hästi vastu, paljud osalevatest restoranidest olid välja müüdud juba enne nädala algust.

Pärnu restoranide nädal, Pärnu kohvikute nädal ja Pärnu spaanädal on suurepärased näited ettevõtjate ja avaliku sektori vahelisest koostööst ning ühisturundusest madalhooaja elavdamiseks.

MTÜ Lääne-Eesti Turismi poolt korraldatud konkursi ja tunnustamise eesmärgiks on tuua esile Lääne-Eesti regioonis edukalt tegutsevaid turismiettevõtjaid, -arendajaid ja atraktiivseid valdkondlikke projekte ning teadvustada regiooni inimestele turismivaldkonna olulisust. Tunnustused anti välja kahes kategoorias: AASTA TURISMITEGU ja LÄÄNE-EESTI PARIM TURISMIARENDAJA


pindalakokku
Omavalitsuse territoorium

Uue omavalitsuse territoorium moodustub Audru, Paikuse ja Tõstamaa valla ning Pärnu linna territooriumide summana ja piir kulgeb mööda ühinenud omavalitsuste välispiiri. 

Omavalitsuse, mille nimi on PÄRNU LINN, pindala on 858,07 km2
» Pärnu linna kui asula suurus ei muutu, selle pindala on endiselt 33,15 km2

Omavalitsuse koosseisu kuuluvad asulad

1 linn: Pärnu linn
2 alevikku: Audru ja Tõstamaa
2 alevit: Paikuse ja Lavassaare
49 küla, sh Manija saar

Külad:
» Audru osavallas: Ahaste, Aruvälja, Eassalu, Jõõpre, Kabriste, Kihlepa, Kõima, Kärbu, Lemmetsa, Liiva, Lindi, Liu, Malda, Marksa, Oara, Papsaare, Põhara, Põldeotsa, Ridalepa, Saari, Saulepa, Soeva, Soomra, Tuuraste ja Valgeranna küla
» Paikuse osavallas: Põlendmaa, Seljametsa, Silla, Tammuru ja Vaskrääma küla
» Tõstamaa osavallas: Alu, Ermistu, Kastna, Kavaru, Kiraste, Kõpu, Lao, Lõuka, Manija, Männikuste, Peerni, Pootsi, Päraküla, Rammuka, Ranniku, Seliste, Tõhela, Tõlli ja Värati küla

Omavalitsuses elanikke 51 877 

01.10.2018
» Pärnu linnas: 40 772
» Audru osavallas 5 892 (sh Audru alevikus 1 465 ja Lavassare alevis 455)
» Paikuse osavallas 3 955 (sh Paikuse alevis 3 054)
» Tõstamaa osavallas 1 258 (sh Tõstamaa alevikus 467)

01.01.2018 - 51 649
» Pärnu linnas: 40 664
» Audru osavallas 5 796 (sh Audru alevikus 1 443 ja Lavassare alevis 450)
» Paikuse osavallas 3 914 (sh Paikuse alevis 3 007)
» Tõstamaa osavallas 1 287 (sh Tõstamaa alevikus 474)

Elanike arv ühinemisel 31.10.2017 -  51 655
» Audru vallas 5 861
» Paikuse vallas 3 938
» Pärnu linnas 40 558
» Tõstamaa vallas 1 298 

Vaata lisaks: 
» Pärnu linna elanike arv
» Seoses ühinemisega muutusid postiaadressid.