Omavalitsus Pärnu linn

Pärnu linn on avalik-õiguslik juriidiline isik, keda esindavad Pärnu linnavolikogu, volikogu esimees, Pärnu linnavalitsus ning linnapea või nende poolt volitatud esindajad. Volikogu on kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu, valitsus volikogu poolt moodustatav täitevorgan.

1. novembril 2017 jõustus Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa valla ühinemine ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn.
» Linna koosseisus on moodustatud kolm osavalda: Audru osavald, Paikuse osavald ja Tõstamaa osavald.
» Omavalitsus tegutseb Pärnu linna põhimääruse alusel 
» Omavalitsuse sümboolikana on kasutusel Pärnu linna sümboolika

» Õigusaktid (korrad, eeskirjad jne) kehtivad uute, ühtsete õigusaktide vastuvõtmiseni edasi sellel territooriumil, kus nad olid enne ühinemist kehtestatud (nt Audru valla õigusaktid Audru osavalla territooriumil, Pärnu linna õigusaktid Pärnu territooriumil jne). St, et õigusaktid on seotud valla/linna kui territooriumiga, mitte valla/linnavalitsuse kui asutusega. 

» Üleminekuperiood. Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil kujundatakse välja uus valitsemis- ja haldamiskorraldus. Muudatused viiakse sisse sammhaaval, ümberkorraldusteks on aega 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteni.


01.02.2017


Eilseks, 31. jaanuariks laekus kümme Pärnusse rajatava Eesti Vabariigi loojatele pühendatud monumendi ideekavandit.

2018. aastal tähistatakse Eesti Vabariigi 100. aastapäeva. Selle tähistamiseks plaanib Pärnu linn püstitada monumendi vabariigi loojatele, kelleks olid Eestimaa Päästekomitee liikmed Konstantin Päts, Jüri Vilms ja Konstantin Konik ning Pärnus iseseisvusmanifesti ette lugenud Hugo Kuusner.

Ideekonkursi eesmärgiks oli saada sobivaim kavand mälestusmärgile, mis rajatakse Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli esisele alale. Konkursile laekus kümme tööd, mis avatakse žürii koosolekul 8. veebruaril. Źüriisse kuuluvad Kaido Koppel, Henri Eessalu ja Janno Poopuu Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakonnast, Nele Rent muinsuskaitseametist, Mark Soosaar, Trivimi Velliste Jaan Tõnissoni seltsist, Jaak Soans ja Tiiu Kirsipuu Eesti Kujurite Ühendusest, Tanel Tuhal Eesti Arhitektide Liidust. Źürii tööd juhib abilinnapea Rainer Aavik.

„On hea meel, et laekus arvestatav kogus ideid. Loodan, et esitatud ideede seast leiab žürii selle õige ja Eesti Vabariigi loojatele pühendatud monument saab olema igati uhke. Pärnu on Eesti Vabariigi sünnilinn ja ausammas meie riigi loojatele on väga väärikas kingitus meie 100. aastasele riigile,“ lausus linnapea Romek Kosenkranius.

Mälestusmärgi asukohaks on Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli esine, sest Konstantin Päts, Jüri Vilms ja Hugo Kuusner on selles majas varem asunud Pärnu Poeglaste Gümnaasiumi kasvandikud. 19.02.1918 otsustas Eestimaa kubermangu Maanõukogu (Maapäeva) vanematekogu moodustada kolmeliikmelise Eestimaa Päästmise Komitee (Päästekomitee), mille kätte koondus kogu võimutäius ja selle peamiseks ülesandeks sai iseseisva Eesti Vabariigi väljakuulutamine. Päästekomitee liikmeteks valiti Konstantin Päts, Jüri Vilms ja Konstantin Konik. Komitee algatusel Maapäeva vanematekogu poolt koostatud ja 21.02.1918 vastu võetud „Manifest kõigile Eestimaa rahvastele“ esimene avalik ettelugemine toimus Pärnus 23.02.1918 Endla teatri rõdult ning selle luges linnakodanikele ja Eesti pataljoni sõduritele tõrvikute valgel ette Maapäeva saadik Hugo Kuusner.

Konkursi korraldaja on Pärnu Linnavalitsus koostöös MTÜ-ga Eesti Kujurite Ühendus.
Eesti Vabariigi loojatele pühendatud mälestusmärgi ideekonkurss

Lisainformatsioon:
Anu Juurma-Saks
avalike suhete teenistuse juhataja
Pärnu Linnavalitsus
Suur-Sepa 16, 80098
444 8226
 anu.juurma-saks[at]lv.parnu.ee


pindalakokku
Omavalitsuse territoorium

Uue omavalitsuse territoorium moodustub Audru, Paikuse ja Tõstamaa valla ning Pärnu linna territooriumide summana ja piir kulgeb mööda ühinenud omavalitsuste välispiiri. 

Omavalitsuse, mille nimi on PÄRNU LINN, pindala on 858,07 km2
» Pärnu linna kui asula suurus ei muutu, selle pindala on endiselt 33,15 km2

Omavalitsuse koosseisu kuuluvad asulad

1 linn: Pärnu linn
2 alevikku: Audru ja Tõstamaa
2 alevit: Paikuse ja Lavassaare
49 küla, sh Manija saar

Külad:
» Audru osavallas: Ahaste, Aruvälja, Eassalu, Jõõpre, Kabriste, Kihlepa, Kõima, Kärbu, Lemmetsa, Liiva, Lindi, Liu, Malda, Marksa, Oara, Papsaare, Põhara, Põldeotsa, Ridalepa, Saari, Saulepa, Soeva, Soomra, Tuuraste ja Valgeranna küla
» Paikuse osavallas: Põlendmaa, Seljametsa, Silla, Tammuru ja Vaskrääma küla
» Tõstamaa osavallas: Alu, Ermistu, Kastna, Kavaru, Kiraste, Kõpu, Lao, Lõuka, Manija, Männikuste, Peerni, Pootsi, Päraküla, Rammuka, Ranniku, Seliste, Tõhela, Tõlli ja Värati küla

Omavalitsuses elanikke 51 877 

01.10.2018
» Pärnu linnas: 40 772
» Audru osavallas 5 892 (sh Audru alevikus 1 465 ja Lavassare alevis 455)
» Paikuse osavallas 3 955 (sh Paikuse alevis 3 054)
» Tõstamaa osavallas 1 258 (sh Tõstamaa alevikus 467)

01.01.2018 - 51 649
» Pärnu linnas: 40 664
» Audru osavallas 5 796 (sh Audru alevikus 1 443 ja Lavassare alevis 450)
» Paikuse osavallas 3 914 (sh Paikuse alevis 3 007)
» Tõstamaa osavallas 1 287 (sh Tõstamaa alevikus 474)

Elanike arv ühinemisel 31.10.2017 -  51 655
» Audru vallas 5 861
» Paikuse vallas 3 938
» Pärnu linnas 40 558
» Tõstamaa vallas 1 298 

Vaata lisaks: 
» Pärnu linna elanike arv
» Seoses ühinemisega muutusid postiaadressid.