16.02.2017

Tänasel, 16. veebruari istungil tegi Pärnu abilinnapea Rainer Aavik ettepaneku võtta vastu Rääma tn 27 kinnistu ja lähiümbruse detailplaneeringu kehtestamine

Detailplaneeringu eesmärk on välja arendada rahvusvaheliste sõudevõistluste korraldamist võimaldav sõudekompleks, sh planeerida ohutu sildumine. Hoonete kompleksi on kavandatud sportlaste majutamine, treeningvarustuse müük, rent ja hooldus ning ürituste aegne toitlustus jms.

Kui täna paikneb Jaansoni rada võrreldes vasakkalda rajaga jõest suhteliselt kaugel, siis antud planeeringuga nähakse ette sõudebaasi kohal Jaansoni raja asukoha nihutamist vahetult jõe kaldapealsele. Võistluste ajal sõudebaasi ulatuses Jaansoni rada kallasraja alal suletakse ning jalakäijad saavad antud ajavahemikul kasutada Rääma tn kõnniteed. Sulgemise hõlbustamiseks plaanitakse territooriumi piirdesse 2 statsionaarset väravat. Tavaolukorras on need väravad avatud.

Krundile planeeritakse 3 eraldiseisvat hoonet.
Detailplaneering kavatsetakse realiseerida kuni 15 aasta jooksul alates selle kehtestamisest.

Lisainformatsioon:
Gerli Kõiv
avalike suhete nõunik
Pärnu Linnavalitsus
444 8225
gerli.koiv[at]lv.parnu.ee