Omavalitsus Pärnu linn

Pärnu linn on avalik-õiguslik juriidiline isik, keda esindavad Pärnu linnavolikogu, volikogu esimees, Pärnu linnavalitsus ning linnapea või nende poolt volitatud esindajad. Volikogu on kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu, valitsus volikogu poolt moodustatav täitevorgan.

1. novembril 2017 jõustus Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa valla ühinemine ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn.
» Linna koosseisus on moodustatud kolm osavalda: Audru osavald, Paikuse osavald ja Tõstamaa osavald.
» Omavalitsus tegutseb Pärnu linna põhimääruse alusel 
» Omavalitsuse sümboolikana on kasutusel Pärnu linna sümboolika

» Õigusaktid (korrad, eeskirjad jne) kehtivad uute, ühtsete õigusaktide vastuvõtmiseni edasi sellel territooriumil, kus nad olid enne ühinemist kehtestatud (nt Audru valla õigusaktid Audru osavalla territooriumil, Pärnu linna õigusaktid Pärnu territooriumil jne). St, et õigusaktid on seotud valla/linna kui territooriumiga, mitte valla/linnavalitsuse kui asutusega. 

» Üleminekuperiood. Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil kujundatakse välja uus valitsemis- ja haldamiskorraldus. Muudatused viiakse sisse sammhaaval, ümberkorraldusteks on aega 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteni.


17.02.2017

Eesti Vabariigi 99. aastapäeva tähistamine Pärnu linnas algab juba täna ning sündmusi jagub järgmise nädala lõpuni.

Vabariigi sünnipäeva tähistamine saab avapaugu täna, 17. veebruaril kell 18.00 Raeküla Vanakooli Keskuses, kus esinevad M. Lüdigi nimeline meeskoor ja Pärnu Kunstide maja poistekoor. Tähistamine sellel nädalavahetusel jätkub erinevate kontsert-aktustega nii teatris Endla kui Vana-Pärnu Kultuurikeskuses.

23. veebruaril kell 10.30 toimub Eesti Vabariigi esimese presidendi Konstantin Pätsi mälestamine Tahkurannas, K. Pätsi ausamba juures.

Kell 13.00 asetatakse pärjad Vabadussõjas langenute ausamba jalamile Alevi kalmistul ning oma tervitussõnad ütleb Eesti Vabariigi kaitseminister. Järgneb pidulik jalutuskäik mööda Riia maanteed Rüütli platsile. Jalutuskäigul võivad osaleda kõik soovijad. Kohale palume tulla hiljemalt 12.45

Orienteeruvalt kell 14.00 kõlab Rüütli platsil Eesti Vabariigi väljakuulutamise monumendilt Koidula Gümnaasiumi õpilase Joosep Kalbuse esituses Iseseisvusmanifest ning päevakohase kõne peab sama kooli õpilane Anu Annus.

Seejärel liigutakse edasi Vabaduse parki, kus orienteeruvalt 14.20 toimub Kaitseliidu Pärnumaa maleva pidulik rivistus, kaitseliitlaste tunnustamine ning pärgade asetamine II maailmasõjas Eesti riikliku iseseisvuse taastamise eest võidelnute mälestusmärgi jalamile. Pidulikule osale järgneb ühine sõdurisupi söömine.

Kell 15.00 on võimalik vabariigi aastapäeva tähistada ka Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi Salongiõhtul, kus esinevad Marten Kuningas & Raul Ojamaa.

Erinevaid sündmusi toimub ka nii Uue Kunsti Muuseumis kui Noorte Vabaajakeskuses, kus õhtu lõpetab Ott Leplandi duo kontsert.

23. veebruari õhtul algusega kell 18.00 toimub Pärnu Kontserdimajas Pärnu linnapea, maavanema ning Pärnumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimehe pidulik vastuvõtt, kus antakse üle Pärnumaa vapimärgid ning Pärnu linna vapimärgid. Üritus on kutsetega.

Neljapäeval, 23. veebruaril esineb muudatusi parkimises ning linna liikluskorralduses. Palume autojuhtidelt tähelepanelikkust, mõistvat suhtumist ning liiklust ja parkimist reguleerivate märkide jälgimist.

Traditsiooniliselt toimub 24. veebruari päikesetõusul, kell 7.35 pidulik riigilipu heiskamise tseremoonia Rüütli Platsil, Eesti Vabariigi väljakuulutamise monumendi juures.

Kell 11.00 väljub Kaitseliidu maja eest (Pikk 20) buss Torisse, Eesti Sõjameeste Mälestuskiriku juurde, kus kell 12.00 toimub jumalateenistus ning pärgade asetamine ausambale.

Üritusi jagub ka vabariigi aastapäevale järgnevatesse päevadesse. 
Laupäeval, 25. veebruaril kell 15.00 toimub Uue Kunsti Muuseumis Mati Põldre autoriõhtu ning pühapäeval, 26. veebruaril, algusega kell 15.00 Andres Söödi ja Jaak Ellingu autoriõhtu.

Rohkem sündmusi ja täpsem info kultuur.parnu.ee

24. veebruar on kuulutatud lipupäevaks ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustel on kohustus heisata Eesti riigilipp. Linnavalitsus kutsub kõiki pärnakaid üles heiskama riigilipud 23. ja 24. veebruaril.

Head Eesti Vabariigi aastapäeva!

Gerli Kõiv
avalike suhete nõunik
Pärnu Linnavalitsus
444 8225
gerli.koiv[at]lv.parnu.ee

EV99 b2nner

pindalakokku
Omavalitsuse territoorium

Uue omavalitsuse territoorium moodustub Audru, Paikuse ja Tõstamaa valla ning Pärnu linna territooriumide summana ja piir kulgeb mööda ühinenud omavalitsuste välispiiri. 

Omavalitsuse, mille nimi on PÄRNU LINN, pindala on 858,07 km2
» Pärnu linna kui asula suurus ei muutu, selle pindala on endiselt 33,15 km2

Omavalitsuse koosseisu kuuluvad asulad

1 linn: Pärnu linn
2 alevikku: Audru ja Tõstamaa
2 alevit: Paikuse ja Lavassaare
49 küla, sh Manija saar

Külad:
» Audru osavallas: Ahaste, Aruvälja, Eassalu, Jõõpre, Kabriste, Kihlepa, Kõima, Kärbu, Lemmetsa, Liiva, Lindi, Liu, Malda, Marksa, Oara, Papsaare, Põhara, Põldeotsa, Ridalepa, Saari, Saulepa, Soeva, Soomra, Tuuraste ja Valgeranna küla
» Paikuse osavallas: Põlendmaa, Seljametsa, Silla, Tammuru ja Vaskrääma küla
» Tõstamaa osavallas: Alu, Ermistu, Kastna, Kavaru, Kiraste, Kõpu, Lao, Lõuka, Manija, Männikuste, Peerni, Pootsi, Päraküla, Rammuka, Ranniku, Seliste, Tõhela, Tõlli ja Värati küla

Omavalitsuses elanikke 51 877 

01.10.2018
» Pärnu linnas: 40 772
» Audru osavallas 5 892 (sh Audru alevikus 1 465 ja Lavassare alevis 455)
» Paikuse osavallas 3 955 (sh Paikuse alevis 3 054)
» Tõstamaa osavallas 1 258 (sh Tõstamaa alevikus 467)

01.01.2018 - 51 649
» Pärnu linnas: 40 664
» Audru osavallas 5 796 (sh Audru alevikus 1 443 ja Lavassare alevis 450)
» Paikuse osavallas 3 914 (sh Paikuse alevis 3 007)
» Tõstamaa osavallas 1 287 (sh Tõstamaa alevikus 474)

Elanike arv ühinemisel 31.10.2017 -  51 655
» Audru vallas 5 861
» Paikuse vallas 3 938
» Pärnu linnas 40 558
» Tõstamaa vallas 1 298 

Vaata lisaks: 
» Pärnu linna elanike arv
» Seoses ühinemisega muutusid postiaadressid.