Omavalitsus Pärnu linn

Pärnu linn on avalik-õiguslik juriidiline isik, keda esindavad Pärnu linnavolikogu, volikogu esimees, Pärnu linnavalitsus ning linnapea või nende poolt volitatud esindajad. Volikogu on kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu, valitsus volikogu poolt moodustatav täitevorgan.

1. novembril 2017 jõustus Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa valla ühinemine ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn.
» Linna koosseisus on moodustatud kolm osavalda: Audru osavald, Paikuse osavald ja Tõstamaa osavald.
» Omavalitsus tegutseb Pärnu linna põhimääruse alusel 
» Omavalitsuse sümboolikana on kasutusel Pärnu linna sümboolika

» Õigusaktid (korrad, eeskirjad jne) kehtivad uute, ühtsete õigusaktide vastuvõtmiseni edasi sellel territooriumil, kus nad olid enne ühinemist kehtestatud (nt Audru valla õigusaktid Audru osavalla territooriumil, Pärnu linna õigusaktid Pärnu territooriumil jne). St, et õigusaktid on seotud valla/linna kui territooriumiga, mitte valla/linnavalitsuse kui asutusega. 

» Üleminekuperiood. Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil kujundatakse välja uus valitsemis- ja haldamiskorraldus. Muudatused viiakse sisse sammhaaval, ümberkorraldusteks on aega 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteni.


14.03.2017

Täna, 14. märtsil kell 13.00 toimub Pärnu Ülejõe lasteaia Väike-Posti maja pidulik avamine. Renoveeritud hoones on neli rühma, neist kaks sõime- ja kaks aiarühma.

Pärnu kesklinnas avatakse mahuka uuenduskuuri läbi teinud Väike-Posti lasteaia maja. Töödega alustati eelmisel aastal. Tänaseks on lasteaia hoone ja õueala viidud vastavusse lasteaiahoonetele esitatud nõuetega. Hoone siseruumid said modernse ja lapsesõbraliku lahenduse.

15. märtsist alustavad tööd kaks sõimerühma, ülejäänud rühmad liituvad hiljemalt uuest õppeaastast. Kokku on lasteaias kohti kuni 68. lapsele. Nelja rühma peale on plaanitud 15 ametikohta.

Lisaks lasteaia kohtade nappuse leevendamisele, aitab renoveeritud maja avamine parandada lapsevanemate tööhõives osalemise võimalusi ning luua kesklinnas lasteaiakohti.

Väike-Posti lasteaia maja rekonstrueeriti Euroopa Liidu „Linnapiirkondade jätkusuutlik areng“ meetme toetusel. Projekti kogumaksumus on 986 333 eurot, millest Pärnu linna omafinantseering on 147 531 eurot. Ehitustööd teostas Sand Ehitus OÜ.

1964. aastal avati aadressil Posti 8a Pärnu 13. Lastepäevakodu. Lasteaed oli eesti õppekeelega, kaks sõime- ja kaks aiarühma ning mahutas kuni 120 last. 1971. aasta maist kuni 2000 aasta septembrini töötas Väike-Posti tänava majas vene õppekeelega Pärnu 13. Lastepäevakodu, mis hiljem sai nimeks lasteaed Kelluke. 1999. aasta septembrist kuni 2007 aasta kevadeni toimetas Väike-Posti majas Pärnu Vabakool.

Lisainformatsioon:
Marga Napp
Pärnu Linnavalitsuse
alushariduse peaspetsialist
444 8258
marga.napp[at]lv.parnu.ee

Fotod: Tõiv Jõul
Vaata ka galeriid

vkuke lasteaed14.03.17img 3749
vkuke lasteaed14.03.17img 3763
vkuke lasteaed14.03.17img 3870

pindalakokku
Omavalitsuse territoorium

Uue omavalitsuse territoorium moodustub Audru, Paikuse ja Tõstamaa valla ning Pärnu linna territooriumide summana ja piir kulgeb mööda ühinenud omavalitsuste välispiiri. 

Omavalitsuse, mille nimi on PÄRNU LINN, pindala on 858,07 km2
» Pärnu linna kui asula suurus ei muutu, selle pindala on endiselt 33,15 km2

Omavalitsuse koosseisu kuuluvad asulad

1 linn: Pärnu linn
2 alevikku: Audru ja Tõstamaa
2 alevit: Paikuse ja Lavassaare
49 küla, sh Manija saar

Külad:
» Audru osavallas: Ahaste, Aruvälja, Eassalu, Jõõpre, Kabriste, Kihlepa, Kõima, Kärbu, Lemmetsa, Liiva, Lindi, Liu, Malda, Marksa, Oara, Papsaare, Põhara, Põldeotsa, Ridalepa, Saari, Saulepa, Soeva, Soomra, Tuuraste ja Valgeranna küla
» Paikuse osavallas: Põlendmaa, Seljametsa, Silla, Tammuru ja Vaskrääma küla
» Tõstamaa osavallas: Alu, Ermistu, Kastna, Kavaru, Kiraste, Kõpu, Lao, Lõuka, Manija, Männikuste, Peerni, Pootsi, Päraküla, Rammuka, Ranniku, Seliste, Tõhela, Tõlli ja Värati küla

Omavalitsuses elanikke 51 877 

01.10.2018
» Pärnu linnas: 40 772
» Audru osavallas 5 892 (sh Audru alevikus 1 465 ja Lavassare alevis 455)
» Paikuse osavallas 3 955 (sh Paikuse alevis 3 054)
» Tõstamaa osavallas 1 258 (sh Tõstamaa alevikus 467)

01.01.2018 - 51 649
» Pärnu linnas: 40 664
» Audru osavallas 5 796 (sh Audru alevikus 1 443 ja Lavassare alevis 450)
» Paikuse osavallas 3 914 (sh Paikuse alevis 3 007)
» Tõstamaa osavallas 1 287 (sh Tõstamaa alevikus 474)

Elanike arv ühinemisel 31.10.2017 -  51 655
» Audru vallas 5 861
» Paikuse vallas 3 938
» Pärnu linnas 40 558
» Tõstamaa vallas 1 298 

Vaata lisaks: 
» Pärnu linna elanike arv
» Seoses ühinemisega muutusid postiaadressid.