Omavalitsus Pärnu linn

Pärnu linn on avalik-õiguslik juriidiline isik, keda esindavad Pärnu linnavolikogu, volikogu esimees, Pärnu linnavalitsus ning linnapea või nende poolt volitatud esindajad. Volikogu on kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu, valitsus volikogu poolt moodustatav täitevorgan.

1. novembril 2017 jõustus Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa valla ühinemine ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn.
» Linna koosseisus on moodustatud kolm osavalda: Audru osavald, Paikuse osavald ja Tõstamaa osavald.
» Omavalitsus tegutseb Pärnu linna põhimääruse alusel 
» Omavalitsuse sümboolikana on kasutusel Pärnu linna sümboolika

» Õigusaktid (korrad, eeskirjad jne) kehtivad uute, ühtsete õigusaktide vastuvõtmiseni edasi sellel territooriumil, kus nad olid enne ühinemist kehtestatud (nt Audru valla õigusaktid Audru osavalla territooriumil, Pärnu linna õigusaktid Pärnu territooriumil jne). St, et õigusaktid on seotud valla/linna kui territooriumiga, mitte valla/linnavalitsuse kui asutusega. 

» Üleminekuperiood. Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil kujundatakse välja uus valitsemis- ja haldamiskorraldus. Muudatused viiakse sisse sammhaaval, ümberkorraldusteks on aega 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteni.


15.03.2017

Pärnakad korraldasid sel aastal teist korda spaanädala, et suurendada seeläbi linnakülaliste arvu talvisel hooajal. Pärnu Spaanädala head pakkumised meelitasid suvepealinna üle 12 000 huvilise.

Pärnu abilinnapea Rainer Aaviku sõnul meelitas spaanädal kodudest välja pärnakad, kes kasutasid võimalust soodsama hinnaga spaakülastuseks. Samas oli sel perioodil palju külalisi ka Eestimaa teistest paikadest, kes tundsid kõige suuremat huvi just nädalavahetuse pakkumiste vastu.

“Sel aastal andsime külalistele võimaluse osaleda spordiklubide tasuta näidistundides, et tutvuda teenusepakkujatega, kelle juurde seni pole veel jõutud. Saime külastajatelt väga positiivset tagasisidet ja kinnitust sellele, et Pärnus on rohkelt võimalusi aktiivsetele inimestele,” lisas Aavik.

Hedon SPA & HOTEL müügijuht Kairi Jõekäär kinnitab, et spaanädala korraldamine on igati tänuväärne ettevõtmine ja aitab madalhooajal Pärnu spaade vastu huvi tõsta. "Huvi äsja lõppenud spaanädala pakkumiste vastu oli väga suur, kuid eelkõige sooviti Hedonit külastada just nädalavahetustel. Hedonis on nädalavahetused väga nõutud ja enamasti täis broneeritud aastaringselt ning seetõttu kahjuks ei olnud spaanädala klientidele nädalavahetusteks piisavalt aegu pakkuda. Ainuüksi ööspaad külastas 80 inimest ja huvilisi oleks kordades rohkem olnud, kuid kahjuks seekord rohkem lihsalt ei mahtunud,” tõdes Jõekäär.

Rohkesti jagati spaanädalale tänusõnu ka sotsiaalmeedias. Merle Einola kirjutas: “Sportliku linnakodanikuna suur aitäh Pärnu Spaanädalale, mis andis võimaluse proovida tasuta uusi trenne ja külastada terviseklubisid, kuhu siiani veel jõudnud polnud. Rõõm on tõdeda, et väike Pärnu pakub vaieldamatult palju häid ja väga erinevaid võimalusi oma keha ning hinge eest hoolitsemiseks. Kel kere kange ja tervis käest läinud, võib astuda peegli ette ja vaadata tõsiselt otsa inimesele, kes seda põhjustanud on. Iga hetk on õige hetk alustada muutustega. Ise jõudsin külastada kuute erinevat treeningut.”

Pärnu Spaanädal toimus 4.-12. märts 2017. Spaanädala eesmärgiks on suurendada Pärnu külastatavust madalhoojal ning elavdada ka kohalike elanike huvi veekeskuste/spaade, kohvikute/restoranide ja spordiklubide külastamiseks. Spaanädal viidi ellu koostöös ettevõtjate ja Pärnu Linnavalitsusega.

Lisainformatsioon:
Kadi Elmeste
515 7869
kadi[at]turismiturundus.com


pindalakokku
Omavalitsuse territoorium

Uue omavalitsuse territoorium moodustub Audru, Paikuse ja Tõstamaa valla ning Pärnu linna territooriumide summana ja piir kulgeb mööda ühinenud omavalitsuste välispiiri. 

Omavalitsuse, mille nimi on PÄRNU LINN, pindala on 858,07 km2
» Pärnu linna kui asula suurus ei muutu, selle pindala on endiselt 33,15 km2

Omavalitsuse koosseisu kuuluvad asulad

1 linn: Pärnu linn
2 alevikku: Audru ja Tõstamaa
2 alevit: Paikuse ja Lavassaare
49 küla, sh Manija saar

Külad:
» Audru osavallas: Ahaste, Aruvälja, Eassalu, Jõõpre, Kabriste, Kihlepa, Kõima, Kärbu, Lemmetsa, Liiva, Lindi, Liu, Malda, Marksa, Oara, Papsaare, Põhara, Põldeotsa, Ridalepa, Saari, Saulepa, Soeva, Soomra, Tuuraste ja Valgeranna küla
» Paikuse osavallas: Põlendmaa, Seljametsa, Silla, Tammuru ja Vaskrääma küla
» Tõstamaa osavallas: Alu, Ermistu, Kastna, Kavaru, Kiraste, Kõpu, Lao, Lõuka, Manija, Männikuste, Peerni, Pootsi, Päraküla, Rammuka, Ranniku, Seliste, Tõhela, Tõlli ja Värati küla

Omavalitsuses elanikke 51 877 

01.10.2018
» Pärnu linnas: 40 772
» Audru osavallas 5 892 (sh Audru alevikus 1 465 ja Lavassare alevis 455)
» Paikuse osavallas 3 955 (sh Paikuse alevis 3 054)
» Tõstamaa osavallas 1 258 (sh Tõstamaa alevikus 467)

01.01.2018 - 51 649
» Pärnu linnas: 40 664
» Audru osavallas 5 796 (sh Audru alevikus 1 443 ja Lavassare alevis 450)
» Paikuse osavallas 3 914 (sh Paikuse alevis 3 007)
» Tõstamaa osavallas 1 287 (sh Tõstamaa alevikus 474)

Elanike arv ühinemisel 31.10.2017 -  51 655
» Audru vallas 5 861
» Paikuse vallas 3 938
» Pärnu linnas 40 558
» Tõstamaa vallas 1 298 

Vaata lisaks: 
» Pärnu linna elanike arv
» Seoses ühinemisega muutusid postiaadressid.