Pärnu linna, Audru valla, Paikuse valla ja Tõstamaa valla ühinemisel moodustuva Pärnu linna valimiskomisjon

Komisjoni esimees: Tiina Roht - Pärnu linnasekretär 
Komisjoni aseesimees: Eve Paas - Paikuse vallasekretär

Liikmed:
Katri Pruul - Audru vallasekretär
Kristi Matiisen - Pärnu Linnavalitsuse kantselei õigusnõunik
Marina Simkina - Pärnu Linnavalitsuse raamatupidamise teenistuse vanemraamatupidaja
Anu Peterson – Tõstamaa abivallavanem 
Maigi Reepalu - Audru Vallavalitsuse sekretär-registripidaja

Asendusliikmed:
Marina Novikova – Paikuse Vallavalitsuse tehnik
Evelin Talviste - Pärnu Linnavalitsuse kantselei jurist

Valimiskomisjoni otsused (kaust nr 18-13)
Valimiskomisjon moodustatud Pärnu maavanema 06.07.2017 korraldusega nr 263


Tööaeg
2017. aasta valimistel:
E-N: 09.00-12.00 ja 13.00-17.00
R: 09.00-12.00 ja 13.00-16.00

Valimiskomisjoni asukoht
Pärnu linnavalitsus
Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu
kab 244
444 8222 (linnasekretär)
valimine[at]lv.parnu.ee