Omavalitsus Pärnu linn

Pärnu linn on avalik-õiguslik juriidiline isik, keda esindavad Pärnu linnavolikogu, volikogu esimees, Pärnu linnavalitsus ning linnapea või nende poolt volitatud esindajad. Volikogu on kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu, valitsus volikogu poolt moodustatav täitevorgan.

1. novembril 2017 jõustus Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa valla ühinemine ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn.
» Linna koosseisus on moodustatud kolm osavalda: Audru osavald, Paikuse osavald ja Tõstamaa osavald.
» Omavalitsus tegutseb Pärnu linna põhimääruse alusel 
» Omavalitsuse sümboolikana on kasutusel Pärnu linna sümboolika

» Õigusaktid (korrad, eeskirjad jne) kehtivad uute, ühtsete õigusaktide vastuvõtmiseni edasi sellel territooriumil, kus nad olid enne ühinemist kehtestatud (nt Audru valla õigusaktid Audru osavalla territooriumil, Pärnu linna õigusaktid Pärnu territooriumil jne). St, et õigusaktid on seotud valla/linna kui territooriumiga, mitte valla/linnavalitsuse kui asutusega. 

» Üleminekuperiood. Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil kujundatakse välja uus valitsemis- ja haldamiskorraldus. Muudatused viiakse sisse sammhaaval, ümberkorraldusteks on aega 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteni.


271px Coat of arms of Helsingborg Sweden.svgRootsi Kuningriik
http://www.helsingborg.se/

Pärnuga suhted alates 1989. aastast. Sõprusleping 1999. 
Helsingborgi kunagine linnapea Inger Anderson-Sjöstedt on Pärnu linna vapimärgi kavaler aastast 2004 ja 2008. aasta alguses omistati Pärnu linna vapimärk Helsingborgi linnakantselei juhatajale Sten Nordvistile.

Helsingborg asub Rootsi Kuningriigi lõunaosas ja on Rootsi kõige ligem punkt Taanile, sealt on 4 km Helsingøri. Rootsi Kuningriigi pealinna Stockholmi on Helsingborgist 583 km.
Helsingborg on Rootsi Kuningriigi üks vanim linn.

Helsingborg on oluline kaubandus-, äri- ja transpordikeskus. Helsingborgi sadama asukoht on ülihea, see ühendab Taanit ja Rootsit. Lisaks suurele kaubavahetusele toimub Helsingborgi ja Helsingøri sadamete vahel aktiivne inimeste liikumine. Aastas ulatub see 14 miljoni inimeseni, mis teeb sadama üheks tihedama liikumisega sadamaks maailmas.

IKEA rahvusvaheline peakorter asub Helisngborgis. Suitsetamisest loobujate abistamiseks toodetav närimiskummi Nicorette tootmine asub seal ja ka minaraalvesi Ramlösa tootmine on seotud Helisngborgiga.

Nii nagu Pärnus on Eesti ühe suurema ja kuulsama ülikooli Tartu Ülikooli kolledž, nii on Helsingborgis Lundi Ülikooli, Rootsi üks prestiižseim ülikool, kolledž. Heades suhetes on omavahel kahe linna kolledžid.

Kahe linna koostöö algusaastateks on 80 aastate lõpp. Pärnu ja Helsingborgi vahelist sõprust võiks pidada sõprsulinnade muster näidiseks. Humanitaarabi aegadelt on liigutud edasi ühiste seminaride korraldamiseni.Iseseisvumise algusaastail toetas Helsingborg Pärnut humanitaarabiga. Suurt abi, nii materiaalset kui ka personali koolitust, sai Pärnu Haigla. Mitmeid aastaid saadi sõpruslinnast ravimeid, toiduaineid, meditsiiniinstrumentaariumi ja- seadeid, voodeid ja taastusraviks abivahendeid.

Ilusaks traditsiooniks on Lucia tüdrukute külastused Pärnusse. Helsingborgi Lucia Kommitee on annetanud Pärnu linnale aastatega pea miljon krooni.

Aastast 2004 on korraldatud koos seminare Pärnus ja need on finatseeritud Luciade heategevusrahade eest. Koos on arutatud ühiste teemade üle. Esimese seminari teemaks kandis nime Valu; teine seminar Terves noored terve maailm (uimastiennetus ja narkomaania); kolmas Laps ja valu; neljas käsitles koolitervishoidu.


Pressis:
Helsingborgi Luciad toovad Pärnusse soojust (Elu24 02.01.2009 )
Helsingborgi Luciad esinevad Pärnus (Pärnu Postimees 02.01.2009)
Rootsi Lucia-tüdrukute annetus Eesti puudega laste heaks (Vikerraadio 04.01.2009)
Pärnu kõrgeima aumärgi pälvis Sten Nordqvist (Vikerraadio Kalev.ee 06.01.2009)
Luciad tõid kaasa muusikat ja valgust (Pärnu Postimees 07.01.2009)

pindalakokku
Omavalitsuse territoorium

Uue omavalitsuse territoorium moodustub Audru, Paikuse ja Tõstamaa valla ning Pärnu linna territooriumide summana ja piir kulgeb mööda ühinenud omavalitsuste välispiiri. 

Omavalitsuse, mille nimi on PÄRNU LINN, pindala on 858,07 km2
» Pärnu linna kui asula suurus ei muutu, selle pindala on endiselt 33,15 km2

Omavalitsuse koosseisu kuuluvad asulad

1 linn: Pärnu linn
2 alevikku: Audru ja Tõstamaa
2 alevit: Paikuse ja Lavassaare
49 küla, sh Manija saar

Külad:
» Audru osavallas: Ahaste, Aruvälja, Eassalu, Jõõpre, Kabriste, Kihlepa, Kõima, Kärbu, Lemmetsa, Liiva, Lindi, Liu, Malda, Marksa, Oara, Papsaare, Põhara, Põldeotsa, Ridalepa, Saari, Saulepa, Soeva, Soomra, Tuuraste ja Valgeranna küla
» Paikuse osavallas: Põlendmaa, Seljametsa, Silla, Tammuru ja Vaskrääma küla
» Tõstamaa osavallas: Alu, Ermistu, Kastna, Kavaru, Kiraste, Kõpu, Lao, Lõuka, Manija, Männikuste, Peerni, Pootsi, Päraküla, Rammuka, Ranniku, Seliste, Tõhela, Tõlli ja Värati küla

Omavalitsuses elanikke 51 877 

01.10.2018
» Pärnu linnas: 40 772
» Audru osavallas 5 892 (sh Audru alevikus 1 465 ja Lavassare alevis 455)
» Paikuse osavallas 3 955 (sh Paikuse alevis 3 054)
» Tõstamaa osavallas 1 258 (sh Tõstamaa alevikus 467)

01.01.2018 - 51 649
» Pärnu linnas: 40 664
» Audru osavallas 5 796 (sh Audru alevikus 1 443 ja Lavassare alevis 450)
» Paikuse osavallas 3 914 (sh Paikuse alevis 3 007)
» Tõstamaa osavallas 1 287 (sh Tõstamaa alevikus 474)

Elanike arv ühinemisel 31.10.2017 -  51 655
» Audru vallas 5 861
» Paikuse vallas 3 938
» Pärnu linnas 40 558
» Tõstamaa vallas 1 298 

Vaata lisaks: 
» Pärnu linna elanike arv
» Seoses ühinemisega muutusid postiaadressid.