Omavalitsus Pärnu linn

Pärnu linn on avalik-õiguslik juriidiline isik, keda esindavad Pärnu linnavolikogu, volikogu esimees, Pärnu linnavalitsus ning linnapea või nende poolt volitatud esindajad. Volikogu on kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu, valitsus volikogu poolt moodustatav täitevorgan.

1. novembril 2017 jõustus Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa valla ühinemine ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn.
» Linna koosseisus on moodustatud kolm osavalda: Audru osavald, Paikuse osavald ja Tõstamaa osavald.
» Omavalitsus tegutseb Pärnu linna põhimääruse alusel 
» Omavalitsuse sümboolikana on kasutusel Pärnu linna sümboolika

» Õigusaktid (korrad, eeskirjad jne) kehtivad uute, ühtsete õigusaktide vastuvõtmiseni edasi sellel territooriumil, kus nad olid enne ühinemist kehtestatud (nt Audru valla õigusaktid Audru osavalla territooriumil, Pärnu linna õigusaktid Pärnu territooriumil jne). St, et õigusaktid on seotud valla/linna kui territooriumiga, mitte valla/linnavalitsuse kui asutusega. 

» Üleminekuperiood. Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil kujundatakse välja uus valitsemis- ja haldamiskorraldus. Muudatused viiakse sisse sammhaaval, ümberkorraldusteks on aega 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteni.


251px Södertälje vapen.svgRootsi Kuningriik
http://www.sodertalje.se/

Södertälje asub Rootsi kaguosas, 30 kilomeetrit pealinnast Stockholmist lõuna pool. Södertälje on väga mitmerahvuseline linn- koguni 40% elanikest pärineb mujalt. Södertälje on vastu võtnud rohkem Iraagi pagulasi kui Ameerika Ühendriigid ja Kanada kokku. Võrreldes Södertäljet teiste euroopa linnadega on seal suurim süürlaste kogukond- 35 % kogu elanikkonnast.

Rootsi ja inglise keelele lisaks kuuleb Södertäljes rohkelt süüria, araabia, türgi ning lisaks ka soome ja serbia keelt. Seal asub ka kaks väga suurt ettevõtet - Scania ning AstraZeneca. Lisaks on linnas loomulikult ka rohkesti väiksemaid pereettevõtteid, mis kuuluvad immigrantide peredele. Södertäljele on kuuslust toonud ka sealt pärit sportlased. Linnal on tugev jäähoki meeskond ja tenniselegend Björn Borg on pärit Södertäljest.

Kui Södertäljesse minna, siis tasuks kindalsti külastada Tom Tits`i eksperimentide muuseumi, mis pakub avastamisrõõmu nii noortele kui vanadele. Seal saab tutvuda üle neljasaja teaduseksperimendiga ning saab ka mitmed ekperimdendi ise läbi proovida.

Suhted Pärnu ja Södertälje vahel olid aktiivsed 1990ndate algul, kui tehti väga tihedalt koostööd kultuuri vallas. Koos korraldati rock-seminare, kus ka Pärnu noored muusikud said kätt harjutada. Rootsi poolt toodi siia tehnika, mida siin veel nähtud polnud ning tavaliselt oli kaasas ka seal maal nimekas muusik. Iga seminar tipnes kontserdiga. Aktiivselt vahetati näitusi. Lisaks suhtlesid omavahel aktiivselt ka turismivaldkonna esindajad. Koostööd tegid omavahel AS Tootsi turvas ja Söderenergi AB.

Paariks aastataks sõpruslinnade aktiivne suhtlus aeglustus. Alates 2006. aastast suheldakse taas aktiivsemalt. Kui 2006. aasta mais Pärnu Linnavalitsuse esindajad sõpruslinnas Södertäljes visiidil olid, pandi alus 2008 aasta kevadel toimunud noortevahetuse projektile "Euroopa uute ja vanade riikide mitmekesisus- tee tugeva demokraatia poole", mida toetas Pärnu Linnavalitsus ja Euroopa Ühenduse programm Euroopa Noored.

31. märtsist kuni 6. aprillini viibisid sõpruslinna Södertälje viisteist noort Pärnus demokraatia ja sallivuse teemalisel noortekohtumisel. Rootsi gruppi kuulusid noored erinevatest rahvustest, mis oli kultuuride vahelise dialoogi arendamiseks sobivalt kirju. Projekti seminarides ja töötubades avastasid Eesti ja Rootsi noorted nii enda kui teiste identiteeti, arenguvõimalusi ja kaasaja väljakutseid laienenud Euroopa Liidus.

Lisaks arutleti diskrimineerimise ja selle vastu võitlemise teemal. Märkimata ei saa jätta, et käesolev aasta on Euroopa kultuuridevahelise dialoogi aasta. Projektile plaaniti ka kohe jätkuprojekt ning tänase seisuga on rahastustaotlus ootamas oma vastust.


Visiidid:
28.-30. jaanuar 2009 Protokolli-, välis- ja avalike suhte teenistuse juhataja Ela Tomson ja välissuhete nõunik Anu Juurma-Saks. Södertälje, Rootsi Kuningriik.
Eesmärk: Osalemine mais toimuva Euroopa päeva ühise tähistamise töökoosolekul

pindalakokku
Omavalitsuse territoorium

Uue omavalitsuse territoorium moodustub Audru, Paikuse ja Tõstamaa valla ning Pärnu linna territooriumide summana ja piir kulgeb mööda ühinenud omavalitsuste välispiiri. 

Omavalitsuse, mille nimi on PÄRNU LINN, pindala on 858,07 km2
» Pärnu linna kui asula suurus ei muutu, selle pindala on endiselt 33,15 km2

Omavalitsuse koosseisu kuuluvad asulad

1 linn: Pärnu linn
2 alevikku: Audru ja Tõstamaa
2 alevit: Paikuse ja Lavassaare
49 küla, sh Manija saar

Külad:
» Audru osavallas: Ahaste, Aruvälja, Eassalu, Jõõpre, Kabriste, Kihlepa, Kõima, Kärbu, Lemmetsa, Liiva, Lindi, Liu, Malda, Marksa, Oara, Papsaare, Põhara, Põldeotsa, Ridalepa, Saari, Saulepa, Soeva, Soomra, Tuuraste ja Valgeranna küla
» Paikuse osavallas: Põlendmaa, Seljametsa, Silla, Tammuru ja Vaskrääma küla
» Tõstamaa osavallas: Alu, Ermistu, Kastna, Kavaru, Kiraste, Kõpu, Lao, Lõuka, Manija, Männikuste, Peerni, Pootsi, Päraküla, Rammuka, Ranniku, Seliste, Tõhela, Tõlli ja Värati küla

Omavalitsuses elanikke 51 877 

01.10.2018
» Pärnu linnas: 40 772
» Audru osavallas 5 892 (sh Audru alevikus 1 465 ja Lavassare alevis 455)
» Paikuse osavallas 3 955 (sh Paikuse alevis 3 054)
» Tõstamaa osavallas 1 258 (sh Tõstamaa alevikus 467)

01.01.2018 - 51 649
» Pärnu linnas: 40 664
» Audru osavallas 5 796 (sh Audru alevikus 1 443 ja Lavassare alevis 450)
» Paikuse osavallas 3 914 (sh Paikuse alevis 3 007)
» Tõstamaa osavallas 1 287 (sh Tõstamaa alevikus 474)

Elanike arv ühinemisel 31.10.2017 -  51 655
» Audru vallas 5 861
» Paikuse vallas 3 938
» Pärnu linnas 40 558
» Tõstamaa vallas 1 298 

Vaata lisaks: 
» Pärnu linna elanike arv
» Seoses ühinemisega muutusid postiaadressid.