Omavalitsus Pärnu linn

Pärnu linn on avalik-õiguslik juriidiline isik, keda esindavad Pärnu linnavolikogu, volikogu esimees, Pärnu linnavalitsus ning linnapea või nende poolt volitatud esindajad. Volikogu on kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu, valitsus volikogu poolt moodustatav täitevorgan.

1. novembril 2017 jõustus Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa valla ühinemine ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn.
» Linna koosseisus on moodustatud kolm osavalda: Audru osavald, Paikuse osavald ja Tõstamaa osavald.
» Omavalitsus tegutseb Pärnu linna põhimääruse alusel 
» Omavalitsuse sümboolikana on kasutusel Pärnu linna sümboolika

» Õigusaktid (korrad, eeskirjad jne) kehtivad uute, ühtsete õigusaktide vastuvõtmiseni edasi sellel territooriumil, kus nad olid enne ühinemist kehtestatud (nt Audru valla õigusaktid Audru osavalla territooriumil, Pärnu linna õigusaktid Pärnu territooriumil jne). St, et õigusaktid on seotud valla/linna kui territooriumiga, mitte valla/linnavalitsuse kui asutusega. 

» Üleminekuperiood. Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil kujundatakse välja uus valitsemis- ja haldamiskorraldus. Muudatused viiakse sisse sammhaaval, ümberkorraldusteks on aega 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteni.


251px Oskarshamn vapen.svgRootsi Kuningriik
http://www.oskarshamn.se/


Sõpruslinnade lepingule kirjutati alla 1989. aastal ning seda uuendati 2000. aastal.
2001. aastal omistati Pärnu vapimärk Oskarshamni kunagisele linnapeale Torsten Carlssonile ja Oskarshamni ja Pärnu sőprussuhete arendajale, väliseestlasele Heimar Poopuule.

Oskarshamn asub Rootsi Kuningriigi kaguosas ranniku ääres. Regioonis, mis võib uhkeldada tõsiasjaga, et on üks päikeselisem kant Rootsis.

Oskarshamni asutamise aastaks loetakse 1856. Linn oli seotud laevaehituse ja kaubandusega juba varasest ajast. See on iseloomustanud linna läbi aegade. Seitsmekümnendatel kannatas rootsi laevaehitus finantsraskuste all ning laevaehitus Oskarshamnis lõppes. Tänaseks on linna üheks suuremaks tööandjaks aga Scania. Lisaks asub linnas või siis linna lähistel tuumaelektrijaam, mis on üks kolmest tuumajõujaamadest Rootsis ja see katab 10% Rootsi elektrivajadusest.

Kui valmis animafilm The Simpsons, võrdles üks Rootsi ajaleht Oskarshamni Simpsonite tegevuspaigaga, Springfieldiga.

Oskarshamn oli koduks maailmakuulsale puunikerdajale Axel Petersson Döderhultarnile. Seal asus ka tema stuudio. Tänaseks on linnas tema muuseum, kus on väljas ka 200 tema nikerdust.
Oskarshani lähedal asuvad ka mitmed looduskaitsealad ja ranniku-äärne asukoht meelitab puhkajaid.

Pärnut ja Oskarshamni ühendab Läänemeri- mõlemad linnad asuvad ju Läänemere ääres. Nii Pärnu kui ka Oskasrham kuuluvad Läänemere Linnade Liitu.

Nii nagu paljude teiste sõpruslinnadega, oli ka Oskarshamniga aktiivne suhtlemisaeg just 1990ndate algul, kui Eesti oli saanud iseseisvaks. Läänes sõpruslinnad olid siis nii öelda mentori rollis ja ka abistajaks. Oskarshamni vahendusel on Pärnu võtnud vastu misjonilaeva Shalom ning rasketel aegade sai Pärnu Oskarhamnilt väga palju ainelist abi.

1990ndate algul käis Pärnus tüdrukuid hullutamas poistebänd Oskarshamnist. Ansambli Charizma kontserdid nii teatris kui ka Pärnu vallikäärus andsid välja tollel ajal megaürituse mõõdu. Kindlasti mäletavad nii mõnedki laulu Join Hands, mis rääkis taasiseseisvunud Eesti ja Rootsi sõprusest. 2004. aastal võttis sama ansambel osa ka Eurolaualu karusellist.

pindalakokku
Omavalitsuse territoorium

Uue omavalitsuse territoorium moodustub Audru, Paikuse ja Tõstamaa valla ning Pärnu linna territooriumide summana ja piir kulgeb mööda ühinenud omavalitsuste välispiiri. 

Omavalitsuse, mille nimi on PÄRNU LINN, pindala on 858,07 km2
» Pärnu linna kui asula suurus ei muutu, selle pindala on endiselt 33,15 km2

Omavalitsuse koosseisu kuuluvad asulad

1 linn: Pärnu linn
2 alevikku: Audru ja Tõstamaa
2 alevit: Paikuse ja Lavassaare
49 küla, sh Manija saar

Külad:
» Audru osavallas: Ahaste, Aruvälja, Eassalu, Jõõpre, Kabriste, Kihlepa, Kõima, Kärbu, Lemmetsa, Liiva, Lindi, Liu, Malda, Marksa, Oara, Papsaare, Põhara, Põldeotsa, Ridalepa, Saari, Saulepa, Soeva, Soomra, Tuuraste ja Valgeranna küla
» Paikuse osavallas: Põlendmaa, Seljametsa, Silla, Tammuru ja Vaskrääma küla
» Tõstamaa osavallas: Alu, Ermistu, Kastna, Kavaru, Kiraste, Kõpu, Lao, Lõuka, Manija, Männikuste, Peerni, Pootsi, Päraküla, Rammuka, Ranniku, Seliste, Tõhela, Tõlli ja Värati küla

Omavalitsuses elanikke 51 877 

01.10.2018
» Pärnu linnas: 40 772
» Audru osavallas 5 892 (sh Audru alevikus 1 465 ja Lavassare alevis 455)
» Paikuse osavallas 3 955 (sh Paikuse alevis 3 054)
» Tõstamaa osavallas 1 258 (sh Tõstamaa alevikus 467)

01.01.2018 - 51 649
» Pärnu linnas: 40 664
» Audru osavallas 5 796 (sh Audru alevikus 1 443 ja Lavassare alevis 450)
» Paikuse osavallas 3 914 (sh Paikuse alevis 3 007)
» Tõstamaa osavallas 1 287 (sh Tõstamaa alevikus 474)

Elanike arv ühinemisel 31.10.2017 -  51 655
» Audru vallas 5 861
» Paikuse vallas 3 938
» Pärnu linnas 40 558
» Tõstamaa vallas 1 298 

Vaata lisaks: 
» Pärnu linna elanike arv
» Seoses ühinemisega muutusid postiaadressid.