Sotsiaalhoolekande seadus
Isikliku abistaja teenuse osutamise kord

- Isikliku abistaja teenuse taotlus .rtf ; .pdf

Isikliku abistaja teenus on avahoolduse üks osa, mis seisneb raske ja sügava liikumis- või nägemispuudega inimese abistamises neis igapäevatoimingutes, mida ta ei ole võimeline ilma kõrvalise abita sooritama. Teenuse eesmärgiks on puudega inimeste iseseisvuse ja osalemise suurendamine kõikides eluvaldkondades ning pereliikmete hoolduskoormuse vähendamine. Isiklik abistaja on palgaline töötaja, kes vastavalt lepingule abistab puudega inimest igapäevastes tegevustes - liikumisel, eneseteenindamisel ja spetsiifilistes toimingutes (lugemine, kirjutamine, kõnelemine vm).

Isikliku abistaja konkreetsed tööülesanded ja tööaja määrab klient. Tööülesanded, tööaeg ja muud teenuse osutamise tingimused, mida ei ole sätestatud käesolevas korras, määratletakse isikliku abistaja, kliendi ja teenuse osutaja vahelises lepingus. Isikliku abistaja väljaõppe eest vastutab teenuse kasutaja.

Õigus isikliku abistaja teenuse saamiseks on isikul, kes on:
- rahvastikuregistri andmetel Pärnu linna elanik
- liikumispuudega, nägemispuudega, liikumispuudega kerge vaimupuudega või nägemispuudega kerge vaimupuudega inimene
- 18-aastane kuni vanaduspensioniealine või töölepinguga töötav vanaduspensioniealine

Teenust ei osutata tugevate alkoholiprobleemidega isikutele, nakkushaigusi põdevatele isikutele, lamajatele haigetele ega isikutele, kellele on määratud hooldaja või kes saavad koduhooldusteenust.

Teenuse taotlemine
Teenust osutab Pärnu Linnavalitsuse hallatav asutus Erivajadustega Inimeste Rehabilitatsioonikeskus (EIRK). Teenuse vajaja esitab teenuse taotluse EIRK-le:
isikliku abistaja teenuse koordinaator
sotsiaalpedagoog
Annely Ausma
5566 4039

Sotsiaalosakond

Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
tel 444 8120
faks 444 8241
sotsiaal[at]lv.parnu.ee
Vastuvõtt: E, T, R 8.30-12.00
N 8.30-12.00 ja 14.00-17.00

Hoolekandekontorid
Hoolekandeasutused

Puuetega inimeste hoolekande peaspetsialist
Viktooria Hrabrova
Suur-Sepa 16, kab 125
444 8129
viktooria.hrabrova[at]lv.parnu.ee

Rehabilitatsioonikeskus

Erivajadustega Inimeste Rehabilitatsioonikeskus
Riia mnt 70, Pärnu
442 0432
juhataja[at]avahoolduskeskus.ee
www.parnu.ee/rehkeskus