Sotsiaalhoolekande seadus
Koduhooldusteenuse osutamise kord

Koduhooldusteenust saavad rahvastikuregistri andmetel Pärnu linnas elavad eakad ja ajutist kõrvalist abi vajavad täisealised inimesed, kes vajavad kõrvalist abi igapäevase eluga toimetulekul.

- Teenust osutatakse nii üksi kui ka kooselavatele eakatele, kellest üks või mõlemad vajavad kõrvalist abi igapäevaeluga toimetulekul.
- Neile, kes rahvastikuregistri andmetel ei ela Pärnu linnas, kuid asuvad selle territooriumil, osutatakse koduhooldusteenust vabade ressursside olemasolul kooskõlastatult isiku elukoha valla- või linnavalitsusega.
- Teenust ei osutata alkoholiprobleemidega isikutele, psüühilist erihooldust vajavatele tööealistele isikutele, nakkushaigusi põdevatele isikutele nakkusohtlikus perioodis ja lamajatele haigetele, kes vajavad ööpäevaringselt järelvalvet ja hooldust.

Koduhooldusteenus jaguneb koduabiteenuseks ja isikuhooldusteenuseks.

Koduabiteenuse toimingud:
1) toiduainete ja esmatarbekaupade toomine lähimast poest;
2) abistamine toidu valmistamisel, toidunõude pesemine;
3) esmase arstiabi korraldamine ja vajadusel saatmine arsti juures;
4) ravimite, esmaabivahendite ja invaabivahendite muretsemine;
5) pesupesemise teenuse korraldamine;
6) saunateenuse ja koduse pesemise korraldamine;
7) kommunaal- ja muude maksete tasumine;
8) keskkütte puudumisel puudega varustamise korraldamine, kütte eluruumi toomine ja tuha välja viimine eluruumist;
9) veevärgi puudumisel vee tuppa toomine ja heitvete väljaviimine eluruumist;
10) asjaajamine erinevates ametiasutustes;
11) teenuse saaja toa ja köögi esmane koristamine üks kord nädalas.

Isikuhooldusteenuse toimingud: 
1) abistamine riietumisel;
2) abistamine pesemisel ja vannitamisel;
3) abistamine toitmisel;
4) mähkmete vahetamine.

Teenuse taotlemine
Teenust osutab Pärnu Sotsiaalkeskus. Teenuse saamiseks pöörduda keskuse koduteenuse korraldaja poole:
Katrin Siim
Metsa 10, 80024 Pärnu 
442 5753
koduteenus[at]sotsiaal.ee

Pöörduda võib ka Pärnu linnavalitsuse sotsaiaalosakonna sotsiaalkonsultandi, avahooldusspetsialisti või vanurite hoolekande peaspetsialisti poole. 

Sotsiaalosakond

Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
tel 444 8120
faks 444 8241
sotsiaal[at]lv.parnu.ee
Vastuvõtt: E, T, R 8.30-12.00
N 8.30-12.00 ja 14.00-17.00

Hoolekandekontorid
Hoolekandeasutused

Eakate hoolekande peaspetsialist
Iris Ruut
Suur-Sepa 16, kab 119
444 8134
iris.ruut[at]lv.parnu.ee

Pärnu Sotsiaalkeskus

Riia mnt 70, 80010 Pärnu 
Juhataja: 440 432; 512 3701 juhataja[at]sotsiaal.ee
Sekretär: 4425 340 info[at]sotsiaal.ee 
www.avahoolduskeskus.ee