Lähedaste surm on raske sündmus, mis leinajas võib tekitada ajutist peataolekut ja abitust. Enim vajavad inimesed tuge ja abi, kuidas käituda.
Esmast abi ja nõu saab matusebüroodest. 

» Leinajal endal tuleb muretseda arstlik surmatõend, surm registreerida ning valmis vaadata hauaplats, ülejäänu eest kannab soovi korral hoolt juba matusebüroo.
» Kui inimene sureb kodus, peavad lähedased selle kinnitamiseks kutsuma tööajal kohale perearsti, töövälisel ajal kiirabi (112).

» Surm tuleb registreerida seitsme päeva jooksul alates inimese surmapäevast või surnud inimese leidmise päevast. 
» Surma registreerimiseks tuleb esitada Pärnu linnavalitsusele vastav avaldus 
» Surma registreerimine ja surmatõendi väljastamine

» Tavanditeenused (matusebürood, krematoorium, hauakivide valmistamine)
» Hauaplatsi taotlemine
» Kalmistud


Riigieelarvest rahastatav matusetoetus

Riigieelarvest määratud toetusest rahastatavate sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord 
- Matusetoetuse taotlus

 » Matusetoetus määratakse tuhastamise ja/või matuse korraldamisega kaasnevate kulude osaliseks katmiseks isikule, kes on vastava tuhastamise ja/või matmise korraldanud.
» Õigus matusetoetust saada on isikul, kelle  rahvastikuregistrijärgne elukoht on Pärnu linn (sh osavallad) 
» Matusetoetust ei määrata, kui ilmneb, et konkreetse isiku tuhastamise ja/või matmise korraldamisega seotud kulude katmiseks on juba mõne teise omavalitsuse poolt matusetoetus määratud. 

» Vajadusel peab toetuse saaja isiklikult kokku leppima saadud matusetoetuse jaotamise teiste isikutega, kes tuhastamise ja/või matmise korraldamise kulutuste katmisel on osalenud.
» Nõudeõigus matusetoetusele aegub 6 kuu möödumisel isiku surmast, kelle matuse korraldamise kulude katmiseks toetust taotletakse.

» Matusetoetuse suurus on 250 eurot 
» Matusetoetus kantakse toetuse taotleja näidatud pangakontole või kantakse kuludokumendi alusel ja toetuse taotleja nõusolekul teenust osutava isiku või asutuse pangakontole.

Toetuse taotlemiseks tuleb pöörduda elukohajärgse hoolekandekontori sotsiaaltöötaja poole. Kaasa võtta:
- isikut tõendava dokumendi
- Eesti perekonnaseisuasutuses registreeritud surmatõendi. Kui surm on registreeritud väljaspool Eestit, siis on vajalik surma tõendav dokument, mille on välja andnud välisriigi asjaomane asutus.
- matuse korraldamisega kaasnevaid kulutusi tõendavad dokumendid


Pärnu linna lisatoetus matuse korraldamiseks

Sotsiaaltoetuste kord
- Sotsiaaltoetuste suurused
- Lisatoetuse taotlus

Pärnu linna eelarvest makstakse lisatoetusi (sh. matusetoetust) leibkondadele, kellel pärast normpinna eluaseme kulude ja eluks hädavajalike kulutuste tasumist kätte jääv summa ei ületa toimetulekupiiri.

Toetuse taotlemiseks peab abivajaja pöörduma elukohajärgse hoolekandekontori sotsiaaltöötaja poole ning võtma kaasa:
- isikut tõendava dokumendi
- surmatunnistuse
- leibkonna sissetulekuid ja väljaminekuid tõendavad dokumendid (sh matusekulusid tõendavad dokumendid). 

Vaata lisaks: Ühekordne lisatoetus väikese sissetulekuga leibkondadele