Sotsiaaltoetuste kord
- Sotsiaaltoetuste suurused
- Lisatoetuse taotlus

Pärnu linna lisatoetus matuse korraldamiseks

Pärnu linna eelarvest makstakse lisatoetusi (sh. matusetoetust) leibkondadele, kellel pärast normpinna eluaseme kulude ja eluks hädavajalike kulutuste tasumist kätte jääv summa ei ületa toimetulekupiiri.

Toetuse taotlemiseks peab abivajaja pöörduma elukohajärgse hoolekandekontori sotsiaaltöötaja poole ning võtma kaasa:
- isikut tõendava dokumendi
- surmatunnistuse
- leibkonna sissetulekuid ja väljaminekuid tõendavad dokumendid (sh matusekulusid tõendavad dokumendid). 

Vaata lisaks: Ühekordne lisatoetus väikese sissetulekuga leibkondadele