- Vältimatu sotsiaalabi osutamise kord
- Supiköögiteenuse osutamise kord
Täiskasvanute varjupaiga teenuse osutamise kord

Vältimatuks sotsiaalabiks on piisavate elatusvahenditeta isiku olukorrale vastavad hädavajalikud abinõud, mis tagavad vähemalt toidu, riietuse ja ajutise peavarju. Abi saamiseks peab abivajaja pöörduma oma piirkonna hoolekandekontorisse, kus pakuvad esmast abi ning nõustamist sotsiaalkonsultandid. 

Vältimatu abi osutamist korraldab Pärnu linn ostes vajalikud teenused mittetulundusühingutelt. Praegu on vältimatu sotsiaalabi klientidele tasuta, teenuse eest maksab Pärnu linn vastavalt teenusepakkujaga sõlmitud lepingule.

Pärnu linnale osutavad lepingute alusel vältimatu sotsiaalabi järgmised mittetulundusühingud:
- MTÜ Pärnu Horisont - täiskasvanute varjupaik ja päevakeskus, vältimatu sotsiaalabi (toiduabi osas), toimetulekule suunatud rehabilitatsiooniteenus, majutusüksus, toidu kojukanne
- MTÜ Pärnu Diakooniakeskus – vältimatu sotsiaalabi (riideabi osas)
- MTÜ Ärkamine - supiköögiteenus

Vaata lisaks:
sotsiaalabiasutused
-
 piirkondlikud hoolekandekontorid


Vältimatu abi teenus
Vältimatu abi teenuseks on toiduabi või riideabi kättesaadavaks tegemine abivajajale.
Riideabiks on terved, puhtad ja abivajaja kehamõõtmetega sobivad riided (sh ülerõivad, ja pesu) ja jalatsid.
Toiduabiks on toidupakk, milles sisalduv toit peab olema tarbitav ilma täiendava töötluseta, täisväärtuslik ja piisav vähemalt üheks söögikorraks.

Vältimatu abi teenust riideabi osas osutab MTÜ EELK Pärnu Diakooniakeskus 
Riideabi väljastatakse sotsiaaltöötaja suunamiskirja alusel tööpäeviti 11.00-17.00 aadressil Riia mnt 28, Pärnu linn
Kontaktelefon: 5664 8484

Vältimatu abi teenust toiduabi osas osutab MTÜ Pärnu Horisont
Toiduabi väljastatakse sotsiaaltöötaja suunamiskirja alusel tööpäeviti 12.00-14.00 ja laupäeviti 9.00 – 11.00 aadressil Mihkli 2a, Pärnu linn
Kontaktelefon: 55968218


Supiköögiteenus
Supiköögiteenuse eesmärgiks on tagada üks toidukord päevas eelkõige neile Pärnu linna inimestele, kellel puuduvad vahendid toidu ostmiseks. Abivajavatele inimestele on supiköögiteenuse saamise aluseks sotsiaalosakonna pitseriga tasuta talong ja isikut tõendav dokument. 

Teenust osutab MTÜ Ärkamine 
Toitlustamine toimub igapäevaselt kell 10.00-14.00 aadressil Suur-Posti 16
Kontaktelefon: 5365 5988


Täiskasvanute varjupaigateenus
Täiskasvanute varjupaigateenust osutatakse inimestele, kes on ilma kindla elukohata ja vajavad ajutist peavarju.

Teenust osutab MTÜ Pärnu Horisont
Varjupaik asub Suur-Posti 18b asuvas kahekorruselises hoones, avatud 7 päeva nädalas ja 24 tundi päevas
Kontakttelefon: 444 2774

Võimalik majutada kuni 62 inimest päevas. Lisaks ajutisele peavarjule sisaldab täiskasvanute varjupaigateenus veel pesemisvõimalust koos sauna kasutamise võimalusega (1 kord nädalas), abistamist asjaajamisel, esmast meditsiinilist abi, toiduabi, riideabi, riiete desinfektsiooni ja päevakeskuse teenust.

Sotsiaalosakond

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8120
sotsiaal[at]parnu.ee
Vastuvõtt: E, T 8.30-12.00
N 8.30-12.00 ja 14.00-17.00

Hoolekandekontorid
Hoolekandeasutused