Sotsiaaltoetused, soodustused

Asenduskodu- või perekonnas hooldamise teenusel viibivatele isikutele makstava toetuse eesmärk on tunnustada asendushooldusel viibivate laste ja noorte pingutusi hariduse omandamisel ning toetada neid teenuselt iseseisvasse ellu astumisel.

Asenduskodu- või perekonnas hooldamise teenusel viibivate isikute toetust makstakse:
1) vanemliku hoolitsuseta alaealistele, kelle eestkostjaks on või kelle suhtes täidab eestkostja ülesandeid Pärnu linn
2) teenusel viibimise jooksul täisealiseks saanud ning kesk-, kutse- või kõrgharidust omandavale noorele

Toetust makstakse ühekordselt järgmiste oluliste elusündmuste puhul:
1) kooli lõpetamise puhul põhi-, kesk-, kutse- või kõrghariduse omandamisel
2) pärast teenuse lõppemist iseseisvasse ellu astumisel

Taotluse esitamine
- Alaealise koolilõpetaja eestkostja või eestkostja volitatud esindaja esitab taotluse 1 kuu jooksul pärast lapse kooli lõpetamist. Taotlusele tuleb lisada lõputunnistuse koopia.
- Täisealine koolilõpetaja esitab taotluse 1 kuu jooksul pärast kooli lõpetamist. Taotlusele tuleb lisada lõputunnistuse koopia.
- Iseseisvasse ellu astumisel esitab isik või tema seaduslik esindaja taotluse, millele on lisatud teenuse lõppemist kinnitavad dokumendid.

Asenduskodu- ja perekonnas hooldamise teenusel viibivatele isikutele makstava toetuse suurus on:
1) põhikooli lõpetamise puhul 150 eurot
2) kutsekooli- ja gümnaasiumi lõpetamise puhul 250 eurot
3) kõrgkooli lõpetamise puhul 500 eurot
4) teenuselt lahkumisel iseseisvasse ellu astumise puhul 320 eurot

Taotlus palume saata Pärnu linnavalitsusele, tuua linnavalitsuse infolauda või hoolekandekontorisse.
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
- linnavalitsus[at]lv.parnu.ee 

Sotsiaalosakond

Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
444 8120
sotsiaal[at]parnu.ee
Vastuvõtt: E, T, R 8.30-12.00
N 8.30-12.00 ja 14.00-17.00

Hoolekandekontorid
Hoolekandeasutused