Sotsiaaltoetused, soodustused

- Sotsiaaltoetuste kord
 - Sünnitoetuse taotlus .pdf ; .rtf 

Lapse sünnitoetuse suurus on 400 eurot. Toetus makstakse lapse sünni puhul lapse seaduslikule esindajale, sh perekonnas hooldajale, kolmes osas.

1 osa, 200 eurot:
- makstakse pärast lapse sündi tingimusel, et mõlemad lapse vanemad, lapsendaja, eestkostja või üksinda last kasvatav vanem on rahvastikuregistri andmetel Pärnu linna elanik(ud) lapse sünniaasta 1. jaanuari seisuga ja laps on Pärnu linna elanik sünnist alates
- sünnitoetuse esmakordsel taotlemisel esitab lapse seaduslik esindaja linnavalitsusele taotluse
- toetus kantakse taotluses näidatud pangakontole 10 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest

2. osa, 100 eurot:
- makstakse lapse aastaseks saamisel tingimusel, et laps, mõlemad lapse vanemad, lapsendaja, eestkostja või üksinda last kasvatav vanem on rahvastikuregistri andmetel Pärnu linna elanik(ud) lapse aastaseks saamise aasta 1. jaanuari seisuga
- toetuse teise osa väljamaksmiseks ei ole vaja täiendavat taotlust esitada
- toetus kantakse taotluses näidatud pangakontole lapse aastaseks saamisest 1 kuu jooksul 

3. osa, 100 eurot:
- makstakse lapse kaheaastaseks saamisel tingimusel, et laps, mõlemad lapse vanemad, lapsendaja, eestkostja või üksinda last kasvatav vanem on rahvastikuregistri andmetel Pärnu linna elanik(ud) lapse kahe aastaseks saamise aasta 1. jaanuari seisuga.
- toetuse kolmanda osa väljamaksmiseks ei ole vaja täiendavat taotlust esitada
- toetus kantakse taotluses näidatud pangakontole lapse kahe aastaseks saamisest 1 kuu jooksul

NB! Laps peab elama toetuse taotlejaga ühel aadressil.

Taotluse esitamine
Taotlusi saab täita Pärnu linnavalitsuse rahvastikuregistri spetsialisti juures või saata linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
- linnavalitsus[at]lv.parnu.ee 

Rahvastikuregistri spetsialistid
Suur-Sepa 16, kab 104
444 8206; 444 8207
Vastuvõtt: E, T, K, R: 9.00-12.00 ja 13.30-16.00

Taotluse andmete muutumisel tuleb toetuse saamise aluse äralangemisest või taotluses toodud andmete muutusest linnavalitsust teavitada.

NB! KÕIKIDELE väikestele pärnakatele kingib Pärnu Linnavalitsus Pärnu linna vapiga lusika.
Lusikas antakse üle pidulikul vastuvõtul. Vastuvõtule registreerimiseks või lusika kättesaamiseks ilma vastuvõtule tulemata pöörduge palun rahvastikuregistri spetsialistide poole. Kui registreerisite end vastuvõtule, kuid mingil põhjusel ei õnnestunud tulla, siis saate lusika kätte linnavalitsusest.

Vastuvõtul on kohal ka fotograaf ning kaks fotot saate teha linnavalitsuse kulul. Fotod saab hiljem kätte Vee tänaval asuvast fototarvete kauplusest:
Pilditeenused OÜ
Vee 4, Pärnu
447 4036
koopia[at]pilter.ee

Sotsiaalosakond

Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
tel 444 8120
sotsiaal[at]lv.parnu.ee
Vastuvõtt: E, T, R 8.30-12.00
N 8.30-12.00 ja 14.00-17.00

Hoolekandekontorid
Hoolekandeasutused